12.03.2019 | 10:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Stafylokoky izolované ze psů a koček a jejich citlivost k antimikrobním látkám

Bzdil J., Štanclová D., Toporčák J., Dopitová Š., Axmannová M. Stafylokoky izolované ze psů a koček a jejich citlivost k antimikrobním látkám. Staphylococci isolated form dogs and cats and their sensitivity to antimicrobials. Veterinářství 2019;69(3):155-160.

SOUHRN

Cílem této práce bylo zmapovat druhové zastoupení stafylokoků izolovaných z patologických procesů a lézí koček a psů a popsat jejich aktuální citlivost k antimikrobním látkám. V období let 2013 – 2017 bylo vyšetřeno na SVÚ Olomouc celkem 7777 klinických vzorků pocházejících z patologických procesů a lézí koček a psů. Tyto vzorky byly zpracovány konvenčními kultivačními metodami s použitím masopeptonového krevního agaru (MPKA) v aerobních podmínkách při teplotách 37 ± 1 °C po dobu 24 hodin. Druhová identifikace byla provedena fenotypovou molekulární metodou MALDI – TOF MS. Celkem bylo izolováno 2280 kmenů (prevalence 29,3 %) 22 druhů rodu Staphylococcus. Stafylokoky byly nejčastěji izolovány z lézí a patologických procesů v uších (927 izolátů = 40,7 % zachycených kmenů), na kůži (829 izolátů = 36,4 % zachycených kmenů) a v očích včetně přidružených tkání (212 izolátů = 9,3 % zachycených kmenů). Vzhledem k tomu, že většina zachycených druhů stafylokoků participuje dle literárních pramenů na onemocněních různých druhů živočichů včetně člověka, je možno uvažovat o jejich uplatnění v patologických procesech také u psa a kočky. Citlivost byla testována diskovou difúzní metodou vůči chloramfenikolu, tetracyklinu, ampicilinu, oxacilinu, erytromycinu, klindamycinu, gentamicinu, novobiocinu, enrofloxacinu a kotrimoxazolu diskovou difúzní metodou. Nejlepší účinnost vykazovaly novobiocin (100 % citlivých kmenů), enrofloxacin (94,9 % citlivých kmenů) a gentamicin (90,8 % citlivých kmenů).

 

SUMMARY

The aim of this work was to map out the representation of staphylococci species isolated from pathological processes and lesions of cats and dogs and describe their current susceptibility to antimicrobials. Between 2013 and 2017 were examined a total of 7777 clinical samples originating from pathological processes and lesions of cats and dogs. These samples were processed by conventional cultivation methods using Meat-Peptone Blood Agar (MPBA) and were incubated in aerobic conditions at the temperature 37±1°C for 24 hours. The species identification was performed by phenotypic molecular method MALDI-TOF MS. Total of 2280 strains of 22 Staphylococcus species were isolated. Staphylococcci were most often isolated from pathological lesions and processes in the ear (927 isolates = 40.7% of captured strains), on the skin (829 isolates = 36.4% of captured strains) and in the eye including the associated tissues (212 isolates = 9.3% of captured strains). As most of the Staphylococcus species are involved in various animal species, including human, according to literary sources, it is possible to consider their usage in pathological processes and lesions also in dogs and cats. The susceptibilities were tested by disc diffusion method to chloramphenicol, tetracycline, ampicillin, oxacillin, erythromycin, clindamycin, gentamicin, novobiocin, enrofloxacin and co-trimoxazole were tested. The best efficiency exhibited novobiocin (100% susceptible strains), enrofloxacin (94.9% susceptible strains), and gentamicin (90.8% susceptible strains).*

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down