25.03.2022 | 11:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Stanovení hypoglycinu A v rostlinách rodu Acer

Novotná, T., Kabešová, M., Pospíšilová, S., Jahn, P., Šamonilová, E., Maršálek, P.: Stanovení hypoglycinu
A v rostlinách rodu Acer.
Veterinářství 2022;72(3):172-175

SOUHRN

Se vzrůstajícím počtem koní chovaných k rekreaci a oblibou pastevního ustájení se zvyšuje riziko otrav rostlinami. Jedná se především o atypickou myopatii, akutní rhabdomyolýzu vyvolanou hypoglycinem A, obsaženým v určitých druzích javorů. Podle nových poznatků1 počty případů tohoto onemocnění na území České republiky v posledních letech poměrně výrazně stoupají. V rámci prevence atypické myopatie lze analyzovat hypoglycin A v javorech přítomných na pastvině a zjistit tak míru potenciálního rizika pro koně. Vyšetření je významné také jako součást diagnostiky při rozvoji klinických příznaků onemocnění. Tento článek má za cíl přiblížit veterinárním lékařům metodu stanovení hypoglycinu A v rostlinných vzorcích, kterou mohou v rámci své praxe využít. Pro demonstraci metody byla vybrána analýza vzorků javoru klenu (Acer pseudoplatanus) a jasanolistého (Acer negundo), které jsou známé svou toxicitou pro koně, a ve kterých se podařilo prokázat významnou koncentraci hypoglycinu A. Dále byly analyzovány javor babyka (Acer campestre), javor mléč (Acer platanoides) a javor stříbrný (Acer saccharinum), kdy u posledního druhu javoru byl hypoglycin A detekován.

SUMMARY

With increasing number of horses kept for pleasure riding and with rising popularity of keeping horses in the pasture, the risk of poisoning by plants increases accordingly. The actual threat is atypical myopathy, an acute rhabdomyolysis caused by hypoglycin A, the substance contained in certain maple species. According to the new findings1 , the numbers of cases of the disease in the Czech Republic have been increasing quite rapidly during the recent years. As a prevention of atypical myopathy, there is a possibility to analyse hypoglycin A in maples from certain pastures and identify thus the potential
risk level for horses. This analysis also represents an important part of diagnostic investigation of the clinical signs of the disease. The aim of this article is to outline for the veterinarians the analytical method of determination of hypoglycin A in plant samples, which can be used in daily veterinary practice. For the method demonstration, an analysis of sycamore maple (Acer pseudoplatanus) and box elder (Acer negundo) was chosen due to their known toxicity for horses. In both of the species significant amount of hypoglycin A was proved. Other analysed species were field maple (Acer campestre), Norway maple (Acer platanoides) and silver maple (Acer saccharinum), in the last mentioned species hypoglycin A was detected.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down