13.04.2023 | 05:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Stanovení přeživatelnosti virových respiračních patogenů koček

Janíček Hrubá L., Celer V., Molinková D., Lobová D. Stanovení přeživatelnosti virových respiračních patogenů koček. Determination the survivability of viral respiratory pathogens in cats. Veterinářství 2023;73(4):178-183.

SOUHRN
Felinní kalicivirus (FCV) a felinní herpesvirus (FHV) způsobují onemocnění respiračního aparátu koček charakterizované nespecifickými záněty horních dýchacích cest a konjunktivy. Rychlé šíření infekce probíhá častěji v chovech s více zvířaty a v prostředí s nedostatečnou hygienou nebo špatně zvolenou dezinfekcí povrchů a chovatelských pomůcek. Cílem práce bylo stanovení přeživatelnosti výše zmíněných virových původců v prostředí in vitro v závislosti na různých fyzikálně-chemických podmínkách. K testování přeživatelnosti virů byly vybrány dva typy povrchů – glazurovaný keramický materiál a plast. Přežívání viru na těchto površích bylo stanoveno při dvou teplotách: 20 °C a 8 °C. Dezinfekční prostředky využity ve studii byly: koncentrovaný přípravek na bázi alkoholu, preparáty chlornanu sodného a kyseliny octové v různých ředěních. FCV v množství virových částic 103 až 101 vykazoval schopnost replikace i po 48 hodinách a lépe přežíval na plastu. FHV v množství virových částic 102 až 1 vykazoval schopnost replikace do šesti hodin. Rozdíly mezi testovanými materiály nebyly u FHV pozorovány. Oba zástupci virů lépe přežívali při 8 °C. Experimentem s dezinfekčními prostředky jsme prokázali, že je ideální kombinovat více druhů dezinfekcí a řídit se radou výrobce ohledně ředění.*

SUMMARY
Feline calicivirus (FCV) and feline herpesvirus (FHV) cause feline respiratory diseases characterized by the nonspecific inflammation of the upper respiratory ways and conjunctiva. Fast spreading of the infection occurs more commonly in breeds with more animals and in environments with insufficient hygiene or poorly selected disinfection of surfaces and breeders equipment. The aim of this study was to determine the survivability of the viral causal agents mentioned above in an in vitro environment depending on various physical-chemical conditions. Two types of surfaces – glazed ceramic material and plastic– were selected to test the survivability of viruses. The survivability of the virus on these surfaces was assessed at two temperatures of 20°C and 8°C. Disinfectants used in the study covered: concentrated preparation based on alcohol, preparations of sodium hypochlorite and acetic acid in various dilutions. FCV in the amount of virus particles 103 to 101 showed the ability to replicate even after 48 hours and survived better on plastic. FHV in the amount of virus particles 102 to 1 showed the ability to replicate within 6 hours. Differences between the tested materials were not observed for FHV. Both virus representatives survived better at 8 °C. We proved by means of our experiment with disinfectants that it is ideal to combine more types of disinfectants and follow the producer´s advice regarding dilution.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down