13.04.2022 | 11:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Stanovení slinného kortikosteronu u králíků – pilotní studie

Šebánková M., Lukešová G., Hostovská L., Voslářová E., Večerek V. Stanovení slinného kortikosteronu u králíků – pilotní studie. Determination of salivary corticosterone in rabbits – a pilot study. Veterinářství 2022;72(4):244-247.

SOUHRN

Odběr slin patří mezi miniinvazivní způsoby odběru vzorků a je již využíván při výzkumu welfare u řady druhů zvířat v souvislosti se stanovením hodnot stresových hormonů ve slinách. Poznatky o využití této metody u králíků jsou však dosud velmi omezené. Cílem studie bylo stanovit hladinu kortikosteronu ve slinách u králíků v malochovu v souvislosti s opakovanou manipulací. Odběr slin pomocí odběrové sady Salivette byl proveden u vybraných pěti dospělých králíků ve večerních hodinách celkem 3x. Kortikosteron byl stanoven ve slinách pomocí komerčního kitu. Průměrné hodnoty slinného kortikosteronu u králíků při jednotlivých odběrech byly 1420,91 pg/ml, 1056,43 pg/ml a 1151,36 pg/ml, mezi těmito hodnotami nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl (P > 0,05). Výsledky studie dokumentují možnost využití odběru slin u králíků pro účely stanovení koncentrace kortikosteronu. Studie prokázala, že manipulace související s opakovanými odběry neovlivnila získané výsledky.*

SUMMARY

Saliva sampling is a mini-invasive method of sampling and has already been used in welfare research in various animal species in connection with a determination of stress hormone levels in saliva. However, knowledge on the utility of this method in rabbits is still very limited. The aim of the study was to determine the level of corticosterone in the saliva of rabbits in small farms in connection with repeated handling. Saliva collection using the Salivette collection set was performed on a selected five adult rabbits in the evening a total of 3 times. Corticosterone levels were determined in saliva using a commercial kit. The mean salivary corticosterone values in rabbits at each sampling were 1420.91 pg / ml, 1056.43 pg / ml and 1151.36 pg / ml, with no statistically significant difference (P > 0.05) between the three mean values. The results of the study document the possibility of using saliva collection in rabbits for the purpose of determining corticosterone concentration. The study showed that the handling associated with a repeated sampling did not affect the results obtained.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down