11.05.2022 | 09:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Stanovení slinného kortikosteronuu králíků – pilotní studie

Šebánková M., Lukešová G., Hostovská L., Voslářová E., Večerek V. Stanovení slinného kortikosteronu
u králíků – pilotní studie.
Veterinářství 2022;72(4):244-247.

SOUHRN

Odběr slin patří mezi miniinvazivní způsoby odběru vzorků a je již využíván při výzkumu welfare u řady
druhů zvířat v souvislosti se stanovením hodnot stresových hormonů ve slinách. Poznatky o využití
této metody u králíků jsou však dosud velmi omezené. Cílem studie bylo stanovit hladinu kortikosteronu
ve slinách u králíků v malochovu v souvislosti s opakovanou manipulací. Odběr slin pomocí odběrové
sady Salivette byl proveden u vybraných pěti dospělých králíků ve večerních hodinách celkem 3x.
Kortikosteron byl stanoven ve slinách pomocí komerčního kitu. Průměrné hodnoty slinného kortikosteronu
u králíků při jednotlivých odběrech byly 1420,91 pg/ml, 1056,43 pg/ml a 1151,36 pg/ml, mezi
těmito hodnotami nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl (P > 0,05). Výsledky studie dokumentují
možnost využití odběru slin u králíků pro účely stanovení koncentrace kortikosteronu. Studie prokázala,
že manipulace související s opakovanými odběry neovlivnila získané výsledky

SUMMARY

Saliva sampling is a mini-invasive method of sampling and has already been used in welfare
research in various animal species in connection with a determination of stress hormone levels in
saliva. However, knowledge on the utility of this method in rabbits is still very limited. The aim of
the study was to determine the level of corticosterone in the saliva of rabbits in small farms in
connection with repeated handling. Saliva collection using the Salivette collection set was performed
on a selected five adult rabbits in the evening a total of 3 times. Corticosterone levels were
determined in saliva using a commercial kit. The mean salivary corticosterone values in rabbits at
each sampling were 1420.91 pg / ml, 1056.43 pg / ml and 1151.36 pg / ml, with no statistically significant
difference (P > 0.05) between the three mean values. The results of the study document the
possibility of using saliva collection in rabbits for the purpose of determining corticosterone concentration.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down