22.08.2019 | 11:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Stanovenie hladiny progesterónu v mlieku u vysokoprodukčných dojníc rýchlym diagnostickým testom – P4 Rapid Test

Kočíková K., Pošivák J., Kováč G. Stanovenie hladiny progesterónu v mlieku u vysokoprodukčných dojníc rýchlym diagnostickým testom – P4 Rapid Test. Určenie správneho času inseminácie za použitia rôznych metód. Assessment of progesteron value in the milk of high producing cows by the rapid diagnostic test – P4 Rapid Test. Determination of proper time of insemination using various methods.
Veterinářství 2019;69(8):495-500.

SÚHRN

Výskum bol zameraný na stanovenie hodnôt progesterónu dvoma rôznymi metódami. Zisťovanie P4 v mlieku patrí medzi kvalitatívne a orientačné metódy, ktoré môžeme považovať za vhodné na použitie v terénnych podmienkach. Stanovenie P4 hodnôt v krvnom sére patrí medzi kvantitatívne a diagnosticky presné metódy, na ktoré je však potrebné laboratórne vybavenie a školený personál. Výsledky sme zároveň kontrolovali za použitia rektálneho USG vyšetrenia. Rektálne USG vyšetrenie je v súčasnosti považované za zlatý štandard v diagnostike ruje, gravidity a patológie estrálneho cyklu. P4 hodnota predstavuje významný ukazovateľ počas estrálneho cyklu u kráv. Na súbore zvierat sme porovnávali hodnoty P4 nameraného v mlieku a v krvnom sére, za účelom preukázania hodnovernosti výsledkov nameraných P4 Rapid Testom. Mlieko na P4 Rapid Test sme odobrali a otestovali 76krát. V 70 prípadoch výsledok P4 Rapid Testu zodpovedal hodnotám nameraným v krvi, čo robí tento test preukázateľným na 92,2 %. V 6 vzorkách sa výsledok nedal označiť ako pozitívny alebo negatívny, takže test bol neúspešný na 7,8 %. Z praktického hľadiska má stanovenie progesterónu za pomoci P4 Rapid Testu veľký potenciál, keďže ide o jednoduché, málo rizikové a vzhľadom na výsledky aj dosť presné vyšetrenie.

SUMMARY

The examination is focused on value assessment of progesterone by two different methods. P4 assessment in milk belongs to qualitative and orientation methods that could be considered as suitable to be used in the terrain conditions. P4 value assessment in the blood serum belongs to quantitative and diagnostically correct methods although it needs laboratory equipment and educated staff. The results have been also controlled with rectal USG examination. Rectal USG examination is currently considered to be the golden standard in the estrous diagnosis, pregnancy and estrous cycle pathologies. P4 is being monitored as a significant indicator during the estrous cycle of cows. P4 values measured out in milk and the blood serum of the sample of animals are being compared to prove the credibility of the results measured out by P4 Rapid Test. The milk for P4 Rapid Test has been taken and tested 76 times. In 70 cases, the result of P4 Rapid Test corresponded with the values measured in blood, which makes the test 92.2% claimable. In six samples the result could not be described as positive or negative, therefore the test was 7.8% failure. From the practical point of view, the assessment of progesterone with the help of P4 Rapid Test is of a great potential as it is a very simple, not very risky and quite correct examination considering the results.

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down