26.07.2007 | 06:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Status zemí z hlediska rizika výskytu BSE

Země světa se podle WHO a rozhodnutí 2007/453/ES rozdělují do tří skupin, což bude mít dopad na pravidla obchodování se zvířaty.

S ohledem na nařízení 999/2001/ES o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií, které je zaměřeno na obchodování se zvířaty, bylo vydáno „rozhodnutí 2007/453/ES, kterým se stanoví status BSE členských států nebo třetích zemí nebo jejich oblastí vzhledem k riziku výskytu BSE“ (OJ L 172, 30.06.2007, s. 84).
Toto nařízení třídí země nebo oblasti do tří skupin podle míry rizika BSE a cílem je v závislosti na tom stanovit pravidla pro obchod.
V kategorizaci zemí hraje hlavní úlohu Světová organizace pro zdraví zvířat (OIE), jejíž Generální shromáždění přijalo v květnu 2007 rezoluci týkající se statusu BSE v různých zemích. Až do přijetí konečného stanoviska OIE by členské státy ES a ESVO měly být prozatím považovány za státy s kontrolovaným rizikem BSE.
Status BSE zemí nebo oblastí v závislosti na míře rizika výskytu BSE
A. Země nebo oblasti se zanedbatelným rizikem výskytu BSE
Argentina, Austrálie, Nový Zéland, Singapur, Uruguay
B. Země nebo oblasti s kontrolovaným rizikem výskytu BSE
členské státy ES
země ESVO (Norsko, Island, Švýcarsko)
třetí země: Brazílie, Kanada, Chile, USA, Tchai-wan
C. Země nebo oblasti s neurčeným rizikem výskytu BSE
Země nebo oblasti neuvedené v bodech A nebo B.
http://eur-lex.europa.eu/

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down