10.11.2008 | 07:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Stavy drůbeže v ČR v letos vzrostly

Přesto odborníci tvrdí, že u nás bude pokračovat pokles produkce drůbežího masa.

Produkce má být proti předchozímu roku nižší, pouze kolem tří procent. Rovněž se očekává mírné snížení dovozů i spotřeby. I když poptávka po drůbežím mase klesá, řadí se stále díky svým cenovým relacím i snadné kuchyňské úpravě na přední místo ve spotřebním koši. Uvádí to nedávno zveřejněná situační a výhledová zpráva ministerstva zemědělství o této komoditě.
Vlivem poklesu poptávky a nízkým nákupním cenám poklesly v loňském roce stavy drůbeže celkem meziročně o 4,5 procenta. Proti předchozím letům se zvýšily pouze stavy krůt, které ale nemohou ovlivnit stavy drůbeže celkem. K opačné situaci podle soupisu hospodářských zvířat došlo letos, kdy se stavy drůbeže celkem zvýšily o 1,1 procenta na 25,4 milionu kusů, a to vlivem menšího dovozu, protože poptávka byla uspokojována větší měrou z domácích zdrojů. Nejvyšší nárůst zaznamenali statistici u kuřat na výkrm, které tvoří převážnou část produkce.

Nižší produkce i prodej
V roce 2007 se produkce drůbežího masa poměrně výrazně snížila o zhruba 5,3 procenta, a vrátila se tak na úroveň let 1999 až 2000. Na jejím snížení neměl podle zprávy MZe zásadní vliv výskyt ptačí chřipky v předchozím roce, ale především výrazně se snižující poptávka po tomto druhu masa, ačkoliv je to stále nejlevnější maso na tuzemském trhu. K této situaci přispěl také růst cen obilí, a tím i nákladů na krmení.
Letos od ledna do května pokles prodejů drůbežích výrobků ve srovnání se stejným obdobím roku 2007 pokračuje a zpráva nepředpokládá, že se do konce letošního roku oživí natolik, aby dosáhl alespoň úrovně roku 2006. Přispívají k tomu kromě snížené poptávky i vyšší ceny.
Cena zemědělských výrobců jatečných kuřat vzrostla již vloni proti roku 2006 o 9,1 procenta. Důvodem jejího růstu byla klesající nabídka, meziroční pokles dovozů a rostoucí cena obilí. Spolu s tím došlo i ke snížení zásob. Loňské ceny průmyslových výrobců stouply meziročně dokonce o 11,3 procenta a spotřebitelské ceny jatečných kuřat v tomto období o 14,3 procenta. Letos se od července do konce září podle Českého statistického úřadu zvýšily ceny zemědělských výrobců jatečných kuřat meziročně o 7,8 procenta. Zpráva odhaduje průměrné letošní zvýšení cen zemědělských výrobců kuřat o zhruba osm až devět procent vlivem zdražujících se vstupů. Ceny průmyslových výrobců a spotřebitelské ceny budou v letošním pravděpodobně kopírovat zvýšení cen zemědělských výrobců.

Obrat zahraničního obchodu
Celý loňský rok podle statistických údajů pokračovalo snižování dovozů drůbežího masa a to o 12,9 procenta ve srovnání s rokem 2006. Současně došlo v tomto období také ke snížení vývozů o 8,8 procenta, zejména kvůli nižší poptávce na tuzemském trhu. V období leden až květen letošního roku však byla situace zahraničního obchodu s drůbežím masem opačná. Od ledna do května se proti stejnému období roku 2007 dovezlo dokonce o 23,7 procenta více a celková úroveň dovozu byla přes 24,6 tisíce tun drůbežího masa. Také vývoz i přes posilující kurz koruny rostl, i když pouze o 1,7 procenta.

Spotřeba stagnuje Zpráva MZe odhaduje, že spotřeba drůbežího masa v letošním roce klesne asi na 24 kilogramů na obyvatele za rok (kg/obyv/rok), což znamená stagnaci spotřeby tohoto druhu masa, a lze očekávat, že se tato průměrná spotřeba nebude výrazně měnit ani v budoucnu.
K rekordnímu zvýšení spotřeby drůbežího masa na 26,1 kg/obyv/rok došlo v roce 2005 a vše
nasvědčuje tomu, že to bylo pro tuzemské spotřebitele maximum. I přes letošní pokles však zůstává naše domácí spotřeba kuřecího masa nad průměrem Evropské unie, který se pohybuje kolem 23 kg/obyv/rok.

Výroba vajec bude klesat
V roce 2007 pokračoval velmi pomalý růst výroby vajec, a to pouze o půl procenta, a jejich průměrná spotřeba byla na úrovni 251 kusů na obyvatele a rok. Letos se naopak předpokládá situace opačná. Produkce vajec by se měla snížit o 2,5 procenta a jejich průměrná spotřeba dokonce asi o čtyři procenta. To má zřejmě souvislost s opětovným zvyšováním jejich ceny. Vloni se cena zemědělských výrobců vajec zvýšila proti roku 2006 o 12,8 procenta a dosáhla tak úrovně let 2002 až 2003. Poměrně výrazný nárůst vykázaly ceny i za pět měsíců letošního roku, a to dokonce o 22,2 procenta. Do konce roku očekává MZe zvýšení ceny v průměru až o 20 procent.
V roce 2007 výrazně posílil zahraniční obchod s vejci. Dovoz se zvýšil proti roku 2006 o 29,4 procenta a dovezeno bylo největší množství vajec od roku 1993, celkem téměř 772 milionů kusů (konzumní vejce a vaječné hmoty přepočítané na kusy). Je zajímavé, že se v roce 2007 snížil proti roku 2006 dovoz konzumních vajec o 11,8 procenta, ale naopak výrazně posílil dovoz vaječných hmot o 120,8 procenta.
Vývoz konzumních vajec v roce 2007 se proti roku 2006 zvýšil o neuvěřitelných 232,5 procenta a byl od roku 2000 nejvyšší, zatímco vývoz vaječných hmot po přepočtu na kusy vajec se ve stejném období snížil o 13,3 procenta. V hodnocení objemu vývozu všech vajec celkem po přepočtu na kusy vajec se v roce 2007 objem vývozu zvýšil o 132,7 procenta.
Za pět měsíců letošního roku se pak objem dovozu konzumních vajec pohybuje na průměru stejného období vloni. Vývozy vajec i vaječných hmot však za loňskými vývozy výrazně zaostávají.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down