02.11.2018 | 09:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Stomatologie koní – přehled častých potíží

Tutt C. Stomatologie koní – přehled častých potíží. Horse dentistry – an overview of common problems. Veterinářství 2018;68(10):722-727.

SOUHRN

Článek je stručným přehledem fyziologie a základních aspektů častých stomatologických potíží, s nimiž se setkáváme u koní. Uvádí specifika utváření koňských čelistí a chrupu, význam tvaru zubů a jejich zapojení v biomechanice žvýkání a některé změny na zubech související s věkem. Z patologických jevů se autor zabývá rovněž nežádoucími vlivy danými nedostatečným obrušováním zubů, chybami v obměně a prořezávání chrupu u mladých zvířat, problémy spojenými s udidlem, zlomeninami zubů, zubním kazem či negativními důsledky absence zubu v zubním oblouku.

 SUMMARY

This article is a brief overview of physiology and basic aspects of common dental problems that are encountered in horses. It presents the specifics of horse jaw formation and teeth, the importance of the shape of teeth and their involvement in chewing biomechanics as well as some changes in age-related teeth. From the pathological phenomena, the author also deals with undesirable effects due to insufficient tooth abrasions, alteration in tooth replacement and pruning in young animals, reins problem, tooth fractures, caries, or negative consequences of the absence of tooth in the dental arc.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down