Autor
Kategorie:
Nezařazené

Stop korýšům z Číny, Vietnamu a Pakistánu

Státní veterinární správa ČR nepovoluje do odvolání přímé dovozy korýšů Číny, Vietnamu a Pakistánu s výjimkou zásilek korýšů reexportovaných ze zemí EU.

K tomuto rozhodnutí přikročil Josef Holejšovský, ústřední ředitel Státní veterinární správy, na základě rozhodnutí Evropské Komise.
Do České republiky tedy mohou být dovážené zásilky korýšů z členských zemí EU jedině za předpokladu, že:
a) splňují dovozní podmínky EU a byly testovány na rezidua chloramfenikolu a nitrofuranů a jejich derivátů s negativním výsledkem,
b) jsou reexportované ze zemí EU do České repubiky,
c) jsou doprovázeny kopiemi veterinárních atestů ze země původu a veterinárními atesty potvrzujícími splnění veterinárních dovozních podmínek České republiky.
Příslušné pohraniční veterinární stanice mohou propustit pouze ty zásilky, které budou doprovázeny veterinárními atesty, ve kterých budou dány garance odpovědných autorit za splnění uvedených požadavků.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *