Středoevropský technologický institut CEITEC

Vývoj molekulární biologie a nové přístrojové techniky

Středoevropský technologický institut CEITEC, (www.ceitec.cz) je centrem, ve kterém se bude rozvíjet výzkum a vývoj v oblastech biotechnologií a pokročilých materiálů. Projekt je odpovědí na sílící snahu pro koncentraci a zvyšování konkurenceschopnosti vývoje a výzkumu v ČR s důrazem na využitelnost výsledků v praxi. Vznikne síť vzájemně propojených výzkumných laboratoří, které pokrývají široké spektrum výzkumných oborů; umožní se tak rozvoj nové kvality výzkumu ve středoevropském prostoru.
Do tohoto projektu se zapojila většina brněnských univerzit, ústavů Akademie věd ČR a rezortní výzkumné ústavy v Brně. Mezi hlavní cíle centra patří výzkum molekulární biologie, genetiky, bioanalytiky a vývoj nové přístrojové techniky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *