10.02.2023 | 11:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Strongylidní hlístice a anthelmintické rezistence u masného skotu na území ČR

Pafčo B., Nosková E., Anettová L., Červená B., Kreisinger, J., Václavek P., Vyhlídalová T., Ježková J., Malát
K., Modrý D. Strongylidní hlístice a anthelmintické rezistence u masného skotu na území ČR. Strongylid nematodes and anthelmintic resistance in beef cattle in the Czech Republic. Veterinářství 2022;73(1):37-42.

SOUHRN
Mezi celosvětově nejvýznamnější parazitózy hospodářských zvířat patří infekce způsobené strongylidními hlísticemi. Ekonomické ztráty spojené se sníženou produkcí způsobenou hlísticemi jsou enormní a další náklady jsou vynaloženy na jejich léčbu. Dlouhodobé používání anthelmintik může vést k nárůstu anthelmintických rezistencí, které terapii komplikují a dále ještě zvyšují ekonomické ztráty. Výskyt strongylidních hlístic v komplexních komunitách komplikuje přesnou diagnostiku a kontrolní strategie. Přelomovou technikou je vysokokapacitní sekvenování (high-throughput sequencing), které umožňuje
společenstva efektivně popsat a odhalit změny v jejich složení před a po podání anthelmintické terapie. V chovech masného skotu v ČR dominují zástupci rodů Ostertagia a Oesophagostomum, následují Trichostrongylus a Cooperia, minoritně jsou pak zastoupeny hlístice rodů Bunostomum, Nematodirus a Chabertia. U třech z pěti zkoumaných chovů došlo po podání anthelmintické terapie k úplnému vymizení hlístic, u zbylých dvou pak k významnému posunu v jejich spektru. Přestože je situace v ČR vesměs pozitivní s nízkými intenzitami strongylidních hlístic a zdánlivě účinnými anthelmintickými přípravky,
situace se může rychle změnit, a proto je vhodné strongylidní hlístice i nadále monitorovat.*

SUMMARY
Strongylid nematodes belong to the most important parasites in livestock worldwide. Economic loss associated with decreased production caused by nematode infections is enormous, and the treatment incurs additional costs. Long-term use of anthelmintics may lead to anthelmintic resistance, which complicates the management and further increases the economic loss. Occurrence of strongylid nematodes in complex communities complicates accurate diagnostics and control strategies. Highthrough put sequencing therefore represents a breakthrough technique which allows effectively characterize strongylid nematode communities and reveal changes in their composition before and after anthelmintic drug administration. Beef cattle herds in the Czech Republic are dominated by the genera Ostertagia and Oesophagostomum, followed by Trichostrongylus and Cooperia, while the genera Bunostomum, Nematodirus, and Chabertia are less frequent. In samples from three of five model farms, strongylid nematodes disappeared completely after the administration of anthelmintics, and the diversity at the other two farms was significantly shifted. Although the situation in the Czech Republic is rather good – most infections are low intensity and anthelmintic drugs seem to be rather effective, it can change quickly and strongylid nematodes should still be monitored in the future.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down