Studie účinnosti a ekonomického přínosu používání toltrazurilu při léčbě neonatální kokcidiózy prasat způsobené Isosporou suis v terenních podmínkách

Úvod a cíle
Léčba neonatální kokcidiózy u prasat způsobené Isosporou suis většinou spočívá v použití některých antikokcidik, jako jsou diclaruzil, toltrazuril a sulfadimidin. Při umělé infekci kokcidií Isospora suis bylo provedeno mnoho studií účinnosti antikokcidik.1,2 Zde popisované studie jsou zaměřeny na vyhodnocení účinnosti toltrazurilu (Baycox 5%, Bayer) a poměru vynaložených nákladů k zisku při léčbě neonatální kokcidiózy prasat způsobené Isosporou suis v terénních podmínkách.

Materiál a metodika
Terénní studie byly provedeny na dvou farmách rozmnožovacích chovů prasat (farma A měla 1500 prasnic a farma B 500 prasnic) s historií průjmu u sajících selat. Laboratorní zkoušky odhalily jako původce kmeny enterotoxigenní E. coli, ale nikdy nebyly provedeny žádné zkoušky na přítomnost parazitických prvoků. Běžná medikační praxe na obou farmách zahrnovala i. m. injekce 3 mg enrofloxacinu (Baytril 5%, Bayer) na 1 kg ž. hm. v případech průjmu a injekce 20 mg trimethoprimu/sulfadiazinu (Tribrissen inj., Mallinckrodt) na 1 kg ž. hm. v případech výskytu jiných symptomů. V předkládaném pokusu bylo 60 náhodně vybraných vrhů na farmě A a 20 na farmě B rozděleno do dvou stejně velkých skupin (jedna kontrolní a druhá označená Baycox 5%). Bez jakýchkoli změn v technologiích nebo medikačních postupech na obou farmách dostávala selata ve skupině Baycox 5% jednorázově p. o. Baycox 5% (Bayer) 20 mg/kg ž. hm. třetí den věku. Data týkající se velikosti vrhu a hmotnosti byla zaznamenána. Kromě toho byl vypočten ekonomický přínos použití Baycox 5%. Použité standardy byly: cena 1 kg ž. hm. při odstavení = 1 EUR, náklady na práci při léčení = 5 EUR/hod., doba léčení pro antibiotika = 1 min./sele a doba léčení pro Baycox 5% = 10 sek./sele. Nakonec byly vzorky výkalů (30 vzorků z každé skupiny na farmě A a 10 z každé skupiny na farmě B) odebrané 14. – 18. den věku podrobeny mikroskopickému vyšetření po flotaci dle modifikované McMasterovy techniky pro detekci Isospora suis. Data byla statisticky analyzována jednocestnou analýzou rozdílu („Systém SAS“ verze 8.1 pro WINDOWS 2002).

Výsledky a diskuse
Výsledky jsou uvedeny v tabulkách 1 a 2. Výrazné rozdíly byly shledány co se týče počtu a tělesné hmotnosti u odstavených selat (P

Literatura:
1. Mund H. C. et al. Jednání 17. kongresu IPVS, díl 1, 2002:331.
2. Mund H. C. et al. Jednání 17. kongresu IPVS, díl 2, 2002:121.

I. Mavromatis,1 C. S. Kyriakis,2 C. Alexopoulos,2 S. K. Kritas,3 E. D. Tzika,2 S. C. Kyriakis2
1Veterin S. A., Aspropyrgos 193 00, Řecko
2Škola veterinární medicíny, Aristotelova univerzita v Thessaloniki, 54124 Thessaloniki, Macedonia, Řecko
3Škola veterinární medicíny, Univerzita v Thessaly, 431 00 Karditsa, Řecko

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *