Subvezikální obstrukce u psů – etiopatogeneze a možnosti operačního řešení

V. TEPLÁ,1 R. FINSTERLE,1 Z. VESELSKÝ2 1Veterinární klinika HKvet, Hradec Králové 2Urocentrum Praha, s. r. o. Veterinářství 2005;55:390-395

SOUHRN
Teplá V., Finsterle R., Veselský Z. Subvezikální obstrukce u psů – etiopatogeneze, možnosti operačního řešení. Veterinářství 2005;55:390-395.
Onemocnění prostaty patří mezi relativně častá onemocnění. U psů nad deset let je jejich incidence až 8 %. Autoři článku přehledně uvádějí patologické procesy prostaty, jejich příčiny a možný mechanismus jejich vzniku včetně prognózy. V kazuistice popisují modelový případ adenokarcinomu prostaty, diagnostický přístup a chirurgické řešení metodou subtotální intrakapsulární prostatektomie (SIP) u čtyřletého německého ovčáka s méně obvyklou ventrální uretrostomií. Diskutovány jsou vhodné diagnostické metody subvezikálních obstrukcí a možná chirurgická léčba.

SUMMARY
Teplá V., Finsterle R., Veselský Z. Subvesical obstruction in dogs – aetiopathogenesis and possibilities of surgery. Veterinářství 2005;55:
Prostatic diseases belongs to relatively frequent illnesses. The incidence of dogs above ten years reaches even 8 %. The authors presents pathological prostatic processes, their causal agents and possible mechanism of its origin including prognosis. This casuistic deal with model case of adenocarcinoma of prostata, diagnostic approach and surgical solution by the methods of subtotal intracapsular prostatectomy (SIP) in a four-year-old German sheperd dog with less usual ventral uterostomy. Diagnostic methods of subvesical obstructions and possible surgical therapy are discussed in this paper.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *