14.02.2020 | 10:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Súčasné trendy a postupy v skorej diagnostike chronickej renálnej choroby u psov – review

Marečáková N., Baranová D., Maďari A., Weissová T., Svoboda M. Súčasné trendy a postupy v skorej diagnostike chronickej renálnej choroby u psov – review. Current trends and procedures in early diagnostic of chronic renal disease in dogs
- review. Veterinární klinika 2020;17(1):3-10.

SÚHRN
Chronická renálna choroba (CKD–chronic kidney disease) je u psov a mačiek v bežnej klinickej praxi diagnostikovaná obvykle až v pokročilom štádiu, kedy sú už zjavné klinické príznaky. Cieľom nefrológov je diagnostikovať ochorenie skôr, kedy je možné spomaliť progresiu CKD včasným managementom ochorenia a vhodnou terapeutickou intervenciou. Rutinné diagnostické metódy založené predovšetkým na stanovení kreatinínu a močoviny nie sú schopné detegovať ochorenie pred vývinom azotémie, kedy sú už nefunkčné tri štvrtiny nefrónov. Stanovenie kreatinínu a močoviny teda nie sú citlivé ukazovatele GFR (glomerular filtration rate – rýchlosť glomerulárnej filtrácie). Stále prebiehajú štúdie, kedy sú hľadané ideálne nové biomarkery v sére a moči, ktoré by pomohli diagnostikovať CKD v skorom štádiu a predĺžiť tak život pacientov.

SUMMARY
Chronic renal disease in dogs and cats is usually diagnosed in routine clinical practice only at advanced stage, when clinical signs are evident. The goal of nephrologists is to diagnose the disease earlier, when it is possible to slow the progression of CKD by early disease management and appropriate therapeutic intervention. Routine diagnostic methods based primarily on the determination of creatinine and urea are unable to detect the disease before the development of azotemia, when three quarters of nephrons are nonfunctional. Thus, creatinine and urea measurements are not sensitive indicators of GFR. Ongoing studies are focused to find ideal new serum and urine biomarkers, which can help to diagnose CKD at an early stage, thereby prolong a patient life.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down