Světová výstava vývoje myslivosti a lovectví

21.-28. 3., BVV Brno

Posláním výstavy vývoje myslivosti a lovectví je seznámit odbornou i laickou veřejnost s trendy myslivostí a lovectvím. Návštěvníci uvidí průřez historickým vývojem těchto odvětví, rozsáhlé sbírky trofejí, mezinárodní soutěže trubačů nebo nejnovější technologie, které mohou myslivci a lovci ocenit v praxi.
Výstava představí vývoj myslivosti a lovectví za uplynulých 100 let, bude se věnovat prezentaci vývoje myslivecké legislativy, hodnocení trofejí, chovu zvěře, zbraní, střeliva, lovecké optiky, odívání, umění, mysliveckého školství a vědy v České republice i dalších zemích světa.
Jedním z vystavovatelů je česká pobočka Safari Clubu International, která připravila pro diváky exkurzi do Afriky prostřednictvím expozice trofejí. Srnčí, mufloní, dančí a jelení trofeje v České republice budou hodnoceny v samostatných kategoriích zlatou, stříbrnou a bronzovou medailí. Na výstavě bude prezentována také zvěř, která je u nás považována za predátora, například rys, medvěd nebo například vlk. Divácky velmi atraktivní částí naší expozice bude africká zvěř. Objeví se celá kompletní sbírka, která se nazývá „Big Five“, tedy velká pětka. Jde o označení skupiny majestátných afrických savců, do které patří levhart, lev, slon, jednorožec a buvol.
Unikátní sbírku paroží jelenovitých představí Národní zemědělské muzeum Praha. Ze svého mimopražského pracoviště, Muzea lesnictví, myslivosti a rybářství z loveckého zámku Ohrada zapůjčí Sallačovu sbírku, jednu z největších kolekcí parohů jelenovitých z celého světa. V Brně budou návštěvníci moci obdivovat několik desítek kusů z této unikátní kolekce, která byla poprvé vystavena v Praze v roce 1908.
Velká část Světové výstavy vývoje myslivosti a lovectví se bude věnovat loveckým zbraním, a to jak historickým, tak moderním. Ty si budou moci zájemci se zbrojním pasem na výstavě dokonce vyzkoušet a zakoupit. „K vidění budou mechanické zbraně jako luky, nebo kuše, plynové i palné zbraně v celé historii vývoje se zaměřením na zbraň pro lov. Tradičně zde bude střelnice, kde si zájemci budou moci vyzkoušet
své schopnosti. Největší zájem bývá o kulovnice Tikka a Mannlicher, dále pak o brokové zbraně značek Yildiz a Baikal. K dispozici budou kulovnice Mannlicher, které tvoří ve spojení s optikou značky Kahles špičku v oboru. Zejména pak stojí za povšimnutí model Mannlicher Luxus. V expozici firmy WALTER TRADING s.r.o. bude zase k vidění nejluxusnější sériově vyráběná broková kozlice od firmy Browning, model B525 Heritage, stejně jako nejvyšší model samonabíjecí kulovnice BAR Zenith Ultimate – jde o opravdové skvosty řemeslné zručnosti při zpracování kovu i dřeva.
Důležitými odbornými vystavovateli jsou také fakulty. Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity v Praze je jedním z hlavních organizátorů Světové výstavy vývoje myslivosti a lovectví. Expozice představí obory vyučované na fakultě a činnosti, kterým se mohou studenti fakulty věnovat ve volném čase jako myslivecké troubení, vábení jelenů, střelecké soutěže, myslivecký spolek a odborné myslivecké přednášky, organizace Hubertské zábavy a reprezentačních plesů.

Součástí expozice bude prezentace programu na záchranu vzácných, především sokolovitých dravců, konkrétně sokola stěhovavého a raroha velkého. Lesy České republiky se dlouhodobě podílejí na posilování populací uvedených kriticky ohrožených druhů. V rámci repatriace bylo dosud vypuštěno do volné přírody více než čtyřicet sokolovitých ptáků. Návštěvníci výstavy budou mít možnost seznámit se se živými dravci zblízka.
Partnery veletrhu jsou mimo jmenovaných také Vojenské lesy a statky ČR, s.p. , Českomoravská myslivecká jednota, Lesnická práce, Mezinárodní sdružení myslivců příhraničí, Myslivecká komora, Myslivecké centrum a muzeum Artemis, Řád svatého Huberta, Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně. Za Slovenskou republiku jsou to Lesy Slovenskej republiky, š.p., Slovenský poľovnický zväz, Štátne lesy TANAPu a Národné lesnícke centrum Zvolen, Vojenské lesy a majetky SR, š.p., Technická univerzita vo Zvolene a Univerzita veterinárného lekárstva v Košiciach.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *