09.10.2013 | 09:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Světový den výživy - 16. říjen

VÚP Praha ve spolupráci se Společností pro výživu pořádají pod záštitou MZe ČR seminář ke Světovému dni výživy"

Oficiální téma Světového dne výživy  bývá vyhlášeno  na začátku roku organizací FAO pro výživu a zemědělství při Organizaci spojených národů (Food and Agriculture Organization of the United Nations).
Organizace FAO se zaměřuje na oslavy Světového dne výživy, zapojuje se do aktivit se snahou o větší  porozumění problémům hladu ve světě a hledá řešení pro ukončení hladu.
V současné době je téměř 870 milionů lidí na celém světě chronicky podvyživených. Mezi neudržitelné modely vývoje patří neustálé poškozování přírodního prostředí, ohrožování ekosystémů a biologické rozmanitosti, které jsou důležité a nutné  pro budoucí zásobování potravinami.
Zajištění potravinami - potravinový systém je vytvářen životním prostředím, lidmi, institucemi a procesy, během kterých jsou vyprodukovány zemědělské produkty, jenž  jsou dále zpracovány a dopraveny ke spotřebitelům.
Každý aspekt potravinového systému má vliv na konečnou dostupnost a dosažitelnost  rozmanitých výživných potravin, - a záleží také na schopnosti konzumentů umět si vybrat zdravou stravu. Politika a vnější zásahy do potravních systémů jsou jen výjimečně koncipovány se zřetelem na výživu jako na primární cíl.
Proto snaha o odstranění podvýživy vyžaduje jednotné působení a doplňující zásahy do zemědělství a potravního systému v oblasti řízení a správy přírodních zdrojů, v oblasti veřejného zdraví a vzdělávání, a do širších politických oblastí.
Jak by měl udržitelný potravinový systém vypadat? Co se musí změnit, aby se potravní systém posunul v tomto směru, k udržitelnosti? Světový den výživy 2013 je příležitostí zabývat se těmito otázkami a pomoci přispět k budoucnosti, kterou chceme.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down