Světový kongres veterinárních lékařů malých zvířat WSAVA

Praha 11. – 14. října 2006.

Letošní rok se významným způsobem zapsal do historie české veterinární medicíny. Od 11. do 14. října 2006 se v pražském Kongresovém centru uskutečnil 31. světový kongres asociace veterinárních lékařů malých zvířat (WSAVA), který pořádala Česká asociace veterinárních lékařů malých zvířat (ČAVLMZ) ve spolupráci s Federací evropských společností veterinářů malých zvířat (FECAVA). Organizace kongresu zhostila firma Guarant International se ctí. Bylo to poprvé, kdy se prestižní akce konala v zemi bývalého východního bloku za účasti špičkových našich i zahraničních přednášejících. Na kongresu bylo celkem přítomno téměř tři tisíce delegátů ze všech kontinentů a 81 zemí světa. Nejpočetněji byla zastoupena Česká republika, následována delegáty z Velké Británie a USA.
Přednášky probíhaly paralelně v deseti přednáškových sálech podle jednotlivých specializací, přičemž jednotlivé vzdělávací bloky byly různě dlouhé (4 – 28 přednášek v jednom vzdělávacím cyklu podle specializace) a podle různých kritérií byly účastníkům nabízeny čtyři druhy přednášek trvající 20, 45, respektive 60 minut. Na kongresu přednášelo asi 95 špičkových spíkrů v 28 odborných sekcích. Celkový počet přednášek prezentovaných během 3,5 dne dosáhl počtu 280. Kromě přednášek byly odborné práce veterinárních lékařů představeny na 132 posterech.
Slavnostní zahájení kongresu proběhlo ve středu večer v kongresovém sále za účasti prezidenta WSAVA, kterým je Dr. Larry Dee z USA.
Ve středu proběhla tisková konference zaměřená na projekt The Blue Dog – Modrý pes a na pomoc nevidomým. Projekt Modrý pes je naučný interaktivní počítačový program vytvořený týmem veterinárních lékařů, pediatrů, dětských psychologů a psovodů, jehož cílem je seznámit rodiče a hlavně děti s nejbezpečnějším způsobem, jak se chovat k vlastnímu psovi. Je určen pro mateřské školy, tedy pro děti ve věku 3 – 6 let. Pomocí počítačové grafiky je vytvořena určitá situace, děti si mohou kliknutím vybrat, jak postupovat a situace se potom vyvine podle jejich rozhodnutí. The Blue Dog byl ověřován ve Velké Británii, Belgii a Holandsku. Jeho českou verzi podpořila Česká asociace veterinárních lékařů malých zvířat a na kongresu WSAVA ji představila.
Organizační výbor kongresu WSAVA se rozhodl, že pomůže i handicapovaným nevidomým lidem. V duchu sloganu kongresu „Nevidomí nás nevidí a my je přehlížíme? NE!“ bylo vybráno profesionální pracoviště, Středisko výcviku vodících psů (SVVP) v Praze-Jinonicích, které se zabývá výchovou a výcvikem vodicích psů a psů asistentů. Byly proto osloveny vystavovatelské firmy, které mají možnost pomoci se sponzorským zabezpečením chodu střediska, a přispět mohli i jednotliví účastníci kongresu. Za 10 eur nebo 300 Kč si mohli zakoupit slosovatelnou vstupenku a jeden z vylosovaných šťastlivců za to mohl získat obraz kolegy Miroslava Pavlíčka. Z prodeje těchto vstupenek byla získána finanční částka 32 700 Kč.
Pro všechny účastníky kongresu byl připraven volný vstup do zoologické zahrady v Praze-Tróji. Kromě běžné procházky po ZOO měli zájemci možnost nahlédnout i do zákulisí některých prostor v akci pod názvem „Behind the Scenes“. Výtěžek z této prodávané túry byl sponzorsky použit jako dar a v rámci ceremonie ukončující kongres byl předán řediteli ZOO Praha Petru Fejkovi.
V rámci kongresu se uskutečnila i soutěž o nejlépe upravený a vyzdobený stánek, která nehodnotila jen výzdobu a celkový design stánku, ale rovněž i ochotu a upravenost obsluhy stánku a schopnost zaujmout delegáty. Hlavní cenu si odnesl a po celou dobu se s ní mohl pyšnit stánek firmy Merial. Co se týče vystavovatelů obecně, nemohou si účastníci ani organizátoři stěžovat. Celkem 98 vystavovatelů ze 22 zemí je úctyhodný počet.
Slavnostní Gala večer se odehrál v honosných prostorách Obecního domu. Přítomní si mohli vyslechnout českou hymnu v podání houslového virtuóza Jaroslava Svěceného a k dalšímu tanci a poslechu hrála jazzová kapela Jazz Archiv Brno. V rámci programu večera byla zástupci SVVP za přítomnosti paní hraběnky Matyldy Nosticové předána finanční částka získaná z prodeje slosovatelných vstupenek.
Na závěrečném ceremoniálu předal Dr. Jiří Beránek štafetu Sydney, pořadateli kongresu WSAVA 2007. Byla odvedena dobrá práce a 31. světový kongres WSAVA je možné hodnotit po všech stránkách kladně. Fungující organizace, kvalitní odborný program garantovaný prof. Svobodou, atraktivní doprovodný program a početně silně zastoupená výstava byly dobrou vizitkou České republiky a české veterinární medicíny.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *