15.07.2013 | 07:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Světový veterinární stomatologický kongres v Praze slavil úspěchy

Letos v květnu, v termínu 23. – 26. 5. 2013 se v pražském kongresovém hotelu Clarion Congress Hotel Praha konala nejvýznamnější akce veterinárních stomatologů – 12. světový veterinární stomatologický kongres (WVDC) a zároveň 22. evropský kongres veterinární stomatologie (ECVD)

Evropský kongres se koná každoročně v některé ze zemí, ve kterých je veterinární stomatologie tradována jako samostatný obor. Světový kongres je pořádán jako bienále a vzhledem k tomu že letošní rok byl právě rokem světového kongresu, byly obě akce sloučeny. To především z důvodu atraktivity Prahy a stoupající obliby České republiky. Evropský kongres se v minulosti konal v Lisabonu, Haagu, Upsale, Krakově, Ljubljani, Nicea dalších zemí Evropy. Praha však v konkurenci těchto kongresů obstála více než dobře. Příprava kongresu trvala dva roky a postupně se do ní zapojit tým lidí složený z členů České společnosti veterinárních stomatologů (CVDS). Tým se postupem času rozrůstal, až dosáhl počtu osmi členů. Na přípravě kongresu a doprovodných aktivit se podílely kolegyně Kateřina Slabá, Jolana Smolová, Vladěna Štrosová a kolegové Vladimír Jekl, Zbyněk Lonský, Rudolf Mac, Zdeněk Žert a Tomáš Fichtel. Zvláště v úvodní fázi přípravy kongresu byla velmi platná pomoc organizace Prague Convention Bureau, které byla nápomocna při mapování nabídek a její zaměstnanci byli připraveni pomoci nám radou kdykoli v průběhu přípravy kongresu. Významný podíl na přípravě kongresu měla agentura Senator Travel, která se ujala na naší žádost technické stránky přípravy kongresu a registrace účastníků. Vlastní kongres se pak sestával z praktické části, která proběhla na půdě České zemědělské univerzity, v prostorách Fakulty agrobiologie, potravních a přírodních zdrojů. Tato část kongresu proběhla pod záštitou European Veterinary Dental College (EVDC), která poskytla lektory ze svých řad a tím i možnost, učit se a přebírat zkušenosti od těch nejlepších z oboru. Dva praktické kurzy týkající se stomatologie králíků byly organizovány ve spolupráci EVDC a Evropské college medicíny exotických zvířat (ECZM). I přes naše počáteční obavy plynoucí z absence zázemí Fakulty veterinárního lékařství v Praze, byla spolupráce s Českou zemědělskou univerzitou výborná a poskytnuté zázemí více než dostatečné. Podstatná byla i pomoc tuzemských sponzorských firem, které poskytly pro výuku stomatologické nástroje a materiál, ochranné pomůcky, spotřební materiál, ale i tužky, bloky a jiné drobnosti. I díky tomu byla tato část hodnocena jako velmi úspěšná. Hlavní kongresový program probíhal v prostorách hotelu Clarion Congress Hotel Praha a účastnilo se ho více než 400 účastníků z celého světa. I když z naší strany panovaly obavy, že kongres nebude dostatečně navštíven, byl nakonec početúčastníků nejvyšší v historii těchto kongresů vůbec. Přivítali jsme veterinární lékaře z Austrálie, Japonska, Egypta, Jižní Afriky, Turecka, Brazílie a dalších. Z evropských zemí bylo tradičně silně zastoupeno Německo, Velká Británie, Francie, Skandinávské země. Překvapivě vysoký byl počet účastníků z Ukrajiny a Ruska. Celkový počet tuzemským účastníků byl vyšší než 100 účastníků.
Vlastní kongres byl zahájen ve čtvrtek 23. 5. 2013 otevřením kongresové recepce a zahájením registrace. Ve večerních hodinách se pak konala uvítací recepce, na které prezident EVDS, Gottfried Morgenegg oficiálně zahájil kongres. Oproti původním předpokladům, vycházejících ze zkušeností předchozích let jsme čekali, že tuto recepci navštíví přibližně polovina registrovaných. Podle našich odhadů přišli téměř všichni. Hotel však tento nápor lidí zvládnul bez potíží a veškeré požitky byly k dispozici po celou dobu večera. Hlavní kongresový program se odehrával v prostorách hotelu Clarion Congress Hotel Praha a podílelo se na něm 50 lektorů ze 17 zemí, kteří dohromady přednesli 98 přednášek. Páteční odborný program byl rozdělen do čtyř paralelně probíhajících sekcí. Orální chirurgie, stomatologie kočky, stomatologie drobných savců a exotů, základy stomatologie, přičemž sekce zabývající se základy stomatologie byla tlumočena do češtiny. Sobotní program byl pak vyplněn především stomatologií koní, dále pak zobrazovací diagnostikou, orální onkologií, endodoncií a parodontologií. Celý kongres probíhal nad očekávání hladce a bez zásadních problémů.
Součástí kongresu byla i průmyslová výstava, instalovaná v největším přednáškovém sále a foyeru kongresového centra hotelu. Na výstavě se podílely jednak firmy zabývající se výrobou a prodejem stomatologických přístrojů a nástrojů pro veterinární lékaře, tak firmy produkující stomatologické nástroje a materiály obecně. Druhou skupinu pak tvořily farmaceutické a distribuční firmy, dále pak firmy zabývající se výživou psů a koček. Počtem 48 sponzorských firem překonal tento kongres všechny předchozí evropské kongresy veterinární stomatologie (ECVD).
Společenským vrcholem kongresu byla nepochybně galavečeře ve Smetanově síni Obecního domu. Program galavečeře uvedl svým vystoupením pěvecký sbor Sborissimo Choir z Písku, ve kterém se představila i jeho členka a součást českého organizačního týmu Kateřina Slabá. V úvodu slavnostního večera byly z rukou prezidenta EVDS Gottfrieda Morgenegga a prezidenta EVDC, Cedrica Tutta, graduováni EVDC diplomanti Ana Nemec a Florian Boutoille. Poté následovalo tříchodové menu české kuchyně, doprovázené moravským vínem. Celý program pak zpříjemnilo hudební uskupení „Lightmotif“, které následně dovedlo večer do velkolepého finále.
Pokud si dovolíme kongres na závěr zhodnotit, můžeme konstatovat, že proběhl mimořádně úspěšně, bez větších problémů a dle vyjádření účastníků kongresu, zástupců sponzorských firem a organizátorů z řad EVDS znamenala Praha nový standard v organizaci těchto evropských stomatologických setkání. Naše poděkování za zdařilý kongres patří jednak již uvedeným společnostem, ale i našim sponzorům, bez kterých by uspořádání nebylo možné: Long Term Partner: Royal Canin, Diamantový sponzor: Hill’s, Zlatý sponzor: Bayer, Duerr Medical, Hlavní sponzor: Accesia, Healthymouth, Kruuse/IM3, Virbac a Zoetis.
Lokální sponzoři (abecední pořadí): Acteon/Satelec, Aribex/Nomad, Biovendor, Bioveta, Buccosante, Columbia Dental, Curaprox, Cymedica, Dacross Services, Dentalvet, Elite science Vet, Equus Dental Harmony, European Equine Dental Consultancy, Henry Schein, Horse Dental Equipment, IDEXX Laboratories, K9-Implants, Mars/Waltham, Medin, Medicus Veterinarius, Meditools, Merial, Midmark, MXR, Orion Pharma, Pegasus 4D, Pedigree, PlaqueOff, Profi Press, Resorba, Samohyl, Shipp's Dental & Specialty Products, SMRCEK Z-CON, Spofa Dental, Swiss Premiun Dental Care, Vetup, VIN a Waltham.
 
Za organizační tým (LOC): Tomáš Fichtel, Vladimír Jekl
 
Foto: Předsednictvo EVDS spolu s částí českého organizačního týmu
 
 
 
 
 
 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down