15.08.2008 | 08:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Svoboda M., Senior D. F., Doubek J., Klimeš J. a kol.: Nemoci psa a kočky, I. díl. Brno; Noviko a. s. 2008:1152. ISBN 978-80-86542-18-8

Recenze prvního a druhého vydání.

V dubnu 2008 vyšlo druhé vydání monografie Nemoci psa a kočky – I. díl. Jako lektor prvního i druhého vydání jsem měl možnost důkladně se seznámit s obsahy obou vydání a rád bych se s vámi podělil o svoje poznatky.
Jestliže první vydání znamenalo shromáždění a utřídění poznatků z oblasti zdravotní problematiky psa a kočky, což bylo v podmínkách českého veterinárního písemnictví výjimečné, potom druhé vydání znamená další krok ve prospěch kvality. Autorům monografie, která poprvé vyšla před osmi lety, se podařilo syntetizovat dříve striktně oddělené klinické specializace – internu, chirurgii, reprodukci, laboratorní a instrumentální diagnostiku pod vše zastřešující zdravotní problematiku psů a koček. Nebylo proto divu, že následoval příznivý ohlas odborné veřejnosti a udělení prestižní Hlávkovy ceny za nejlepší publikaci o živé přírodě za rok 2000. Během necelých pěti let byl náklad rozprodán a bylo zapotřebí připravit vydání druhé.
Když jsem před dvěma roky přijal úlohu lektora 2. vydání, domníval jsem se, že po předchozích zkušenostech bude moje role s posouzením díla snadná. V tom jsem se však velmi zmýlil. U druhého vydání došlo k výrazné autorské obměně, rukopisy byly nejméně z poloviny úplně nové, byla zařazena aktuální problematika a i v případech, kdy kapitoly zpracovávali stejní autoři, byla provedena důkladná revize textu a pečlivý výběr informací, kterých je v této oblasti veterinární medicíny záplava, a ne vždy se vzájemně podporují.
Srovnám-li první a druhé vydání, tak vidím zásadní posun hlavně v těchto oblastech: 1) Dílo prakticky ve všech svých částech zachycuje rozvoj, ke kterému v poslední dekádě na světové i české veterinární scéně došlo. Nápadné je to například v kapitole zabývající se zobrazovací diagnostikou, ale zásadní inovace nacházíme i ve všech dalších kapitolách. Nechybí prakticky žádný z nově registrovaných přípravků a terapie je detailně rozpracována, stejně jako postupy uplatňované při chirurgickém řešení. 2) Nově, resp. samostatně byla zařazena problematika, která v prvním vydání chyběla nebo jejíž význam vzrostl. Jedná se o základy anesteziologie, výživy, mnohem důkladněji je zpracována také akutní medicína, která staví na lepším instrumentálním vybavení současných klinik a ambulancí. 3) Ve srovnání s prvním vydáním je v publikaci mnohem méně duplicit. 4) Obsahově a rozsahem jsou kapitoly vyváženější, což svědčí mimo jiné o lepší kázni jednotlivých autorů. 5) Celkově je v knize věnována větší pozornost zdravotní problematice koček. Trend nárůstu kočičích pacientů v plné míře odráží rostoucí zájem chovatelů a tedy i náplň práce veterinárních lékařů. 6) Daní za množství informací je 150 stran navíc a menší písmo, tj. skutečnost, která nepotěší žádného čtenáře mého věku. 7) Nové vydání vykazuje vysokou obrazovou a dokumentační úroveň. Obrázků je mnohem více a přitom je vidět, že bylo z čeho vybírat. Přehlednosti a názornosti rovněž svědčí barevné zvýraznění schémat, tabulek a grafů. 8) Je zřejmé, že dílo tentokráte prošlo také důkladnou kontrolou jazykovou. Je zde minimum překlepů a stylistických nedostatků.
Někomu by se mohlo zdát, že opětovné vydání tak rozsáhlého díla v krátkém časovém sledu je zbytečné. Podívám-li se na to svýma očima, tj. pohledem člověka s 50tiletou pedagogickou a vědeckou zkušeností, je to snadno vysvětlitelné. Jestliže na počátku mé profesionální dráhy bylo tempo nárůstu nových poznatků pomalé, navíc jsme poznatky získávali obtížně - odříznuti od významných informačních zdrojů, zaostalí v technickém a přístrojovém vybavení klinické praxe a výzkumu – potom dnes, kdy tempo nárůstu nových poznatků je po právu označováno informační explozí a kdy zmíněné překážky naštěstí vymizely, nabývá na významu úkol dobře se v nastalé situaci zorientovat a poznatky umět včas aplikovat.
Myslím, že k tomu zdařilé dílo autorů bezesporu výrazně přispívá.

Prof. MVDr. Jaroslav Konrád, DrSc.
Emeritní přednosta I. interní kliniky VFU Brno
Emeritní profesor vnitřních chorob Univerzity veterinární medicíny ve Vídni

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down