22.01.2002 | 11:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Svoboda M., Senior D. F., Doubek J., Klimeš J. Nemoci psa a kočky II. díl, vydavatel ČAVLMZ, nakladatel Noviko a.s.2001:1022. ISBN 8090259537. Pevné desky. Cena 3366 Kč.

Publikace Nemoci psa a kočky I. a II. díl jsou první česky psané publikace, ve kterých se autoři pokouší o komplexní pojetí zdravotní problematiky dvou nejvýznamnějších druhů domácích zvířat – psa a kočky.

Druhý díl poskytuje informace na více než tisíce stránkách textu. Obsahuje 950 barevných obrázků, schémat, nákresů, tabulek a diagramů, jejichž cílem je přispět k větší názornosti a pochopení ne zrovna jednoduchých procesů, souvislostí a jevů provázejících medicínu malých zvířat. Díl navazuje kontinuálně na díl první kapitolami zabývající se nemocemi krve a krvetvorné tkáně s cennými terapeutickými postupy u onkologických pacientů. Následují kardiovaskulární onemocnění s pečlivě rozpracovanými diagnostickými a terapeutickými schématy využitelnými v každodenní praxi.
V dalších kapitolách je pospána problematika nemocí močového aparátu. Následuje kapitola shrnující onemocnění samčích a samičích pohlavních orgánů s návody, jak postupovat při přerušování březosti, seznamuje nás s asistovanou reprodukcí, apod.
Velmi rozsáhlou kapitolou je ortopedie malých zvířat. Je cenná svojí dokumentační hodnotou a možnostmi porovnat různé diagnostické metody (klinický nález, RTG, artroskopie) a rovněž konkrétní přístupy k řešení široké škály onemocnění a úrazů.
Nemoci nervového systému byly zpracovány specialisty z Washingtonu. Domníváme se, že jejich pojetí neurologie malých zvířat je nesmírně užitečné. Jsme přesvědčeni, že příjemným překvapením nepochybně bude samostatná kapitola zabývající se poruchami chování psa a kočky obsahující četné praktické návody, jak postupovat při jejich řešení.
Následující kapitoly zabývající se poruchami endokrinního systému, poruchami metabolizmu s přehledem komerčních diet a nemocemi z poruch imunity. Další kapitoly zahrnující systémová infekční a parazitární onemocnění včetně samostatné části věnované zoonózám a přehled intoxikací psa a kočky.
V poslední kapitole autoři podávají stručný výčet onemocnění psa a kočky v různých životních etapách s důrazem na vrozené vývojové vady, nemoci rostoucích štěňat a koťat, příp. na nejdůležitější zdravotní problémy stárnoucího pacienta.
V přílohách jsou uvedeny přehled použité literatury, heslovitě zpracovaný rejstřík, který usnadňuje orientaci v obou svazcích, následuje seznam použitých zkratek, přepočtové koeficienty apod.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down