SVS ČR na počátku letošního roku obdržela

určité výhrady z Potravinového a veterinárního úřadu.

Dva inspektoři z EU ( Food and Veterinary Office) navštívili 3 inseminační stanice, 2 banky spermatu a 2 pracoviště, kde se pracuje s embryi skotu od 21. 11. do 25. 11. 2005.
Systém státního veterinárního dozoru je funkční a dozor poskytuje dostatečné záruky z hlediska zdravotní nezávadnosti semene i embryí i z hlediska welfare chovaných býků. Inspekce shledala závady na úrovni dozoru inspektorátů krajských veterinárních správ, které nejsou překážkou v činnosti ani v obchodování. Státní veterinární správa ČR již podnikla odpovídající kroky – upozornila příslušné krajské veterinární správy, že musí vykonávat důslednější kontroly zejména nad dozorem soukromých veterinárních lékařů v inseminačních stanicích, kteří jsou jimi pro tuto činnost schváleni. Nyní krajské veterinární správy kontrolují objekty a zařízení inseminačních stanic, zejména organizačně stavební uspořádání, aby odpovídala požadavkům stanoveným předpisy EU, například omezení vstupu nepovolaných osob do inseminačních stanic, omezení tzv. chovatelských dnů; osoby zabezpečující nezbytné služby pro inseminační stanice musí být vždy evidovány a vybaveny ochrannými hygienickými prostředky. K opatřením patří i zamezení přístupu hmyzu, což je aktuální v rámci ozdravovacího programu proti IBR. Na připomínku k ochraně zdraví plemeníků před nebezpečnými nákazami SVS uvádí, že vzhledem k tomu, že ČR byla rozhodnutím Komise 320/2004 ES oficiálně uznána za úředně prostou tuberkulózy skotu, brucelózy skotu a enzootické leukózy skotu, na základě veterinárního zákona je vyloučeno, že by se mohl do inseminační stanice dostat „problematický“ býk, tj. ani býk z hospodářství jemuž byl status úředně prostého hospodářství pozastaven nebo odejmut; k takovéto situaci zatím nedošlo.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *