03.04.2007 | 09:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

SVS ČR podporuje lepší podmínky pro nosnice

Ekonomicky je výhodnější se zákazem počítat, nová zařízení se nemusí za krátkou dobu vyplatit.

Přestože by měl zákaz chovu slepic v konvenčních klecích, tj. tzv. neobohacených, začít podle směrnice Rady 1999/74/ ES platit až od roku 2012, připomíná Státní veterinární správa ČR chovatelům, že při plánování nových zařízení pro chov nosnic by měli s tímto zákazem počítat již nyní. Určitě je i ekonomicky vhodnější se zákazem počítat, nová zařízení se nemusí totiž za tak krátkou dobu vyplatit. Je třeba také vzít v potaz to, že zákazníci si všímají za jakých podmínek jsou slepice chovány a v nezanedbatelné míře i dávají přednost vejcím od „šťastných slepic“.
Přestože při rozhodování o přijetí směrnice limitující možnost chovat slepice v obyčejných klecích bylo slyšet hlasy mnoha producentů, kteří chtěli zákaz posunout, popřípadě zrušit, zvítězila úvaha, že potenciální zisky by neměly mít přednost před pohodou chovaných slepic. Na tom se při hlasování v uplynulém týdnu shodla kvalifikovaná většina mistrů zemědělství členských zemí EU.
Na to, že je nutné brát ohled na pohodu (welfare) chovaných zvířat, a to i v tomto případě nosnic, při různých příležitostech vždy upozorňuje i Státní veterinární správa ČR a v tom je zajedno s nevládními organizacemi zabývajícími se ochranou zvířat.
Tématem jak zlepšit pohodu – welfare – zvířat, se zabývala též konference o vlivu úrovně pohody zvířat na označování kvality potravin uspořádaná dne 28. 3. v Bruselu. Více než 270 účastníků, zástupců veterinárních správ, chovatelů i zpracovatelů a ochranářských organizací, se shodlo na prospěšnosti označovat z tohoto hlediska potraviny, aby zákazníci měli podle čeho se orientovat, přejí-li si upřednostnit chovy, které dbají zásad welfare. Šlo by o dobrovolné označování nad rámec daný legislativou.
Na to upozornil i Markos Kyprianou, komisař pro zdraví DG SANCO (Generálního ředitelství Zdraví a ochrana spotřebitele). Podle něj lze chápat důraz na welfare chovaných zvířat, tj. i nosnic, jako konkurenční výhodu proti produkci z nečlenských zemí. V tomto ohledu se ukazuje jako vhodné o standardech welfare zvířat hovořit i na světové úrovni a to nejlépe v rámci WTO.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down