SVS ČR pozastavila závadnou dodávku tresky

Informace byla zanesena do systému RASFF

Státní veterinární správa ČR nařídila vývozci poslat zpět do Bulharska 20 000 kg zmrazené tresky původem z Číny. Zásilka byla prověřena Krajskou veterinární správou pro kraj Vysočina. Šlo o zmrazené filety aljašské tresky původ Čína, množství 2000 kartonů po 10 kg dovoz z Bulharska. Veterinární inspektoři odebrali vzorky k vyšetření, ve kterých bylo zjištěno nadlimitní množství polyfosfátů, což znamená, že zboží nevyhovuje podmínkám k použití pro lidskou spotřebu, jak stanoví Vyhláška č.4/2008, zboží proto nebylo propuštěno do volného oběhu.
Po dohodě s odesílatelem byla celá zásilka 15. 7. 2008 zaplombována orgány celní správy ministerstva financí ČR a odeslána zpět do Bulharska. Případ byl nahlášen Českou republikou do Systému rychlého varování – RASFF a byl notifikován Komisí jako informace pro ostatní členské státy.
Praxí tedy je, že potraviny a suroviny živočišného původu propuštěné na intrakomunitární trh některou členskou zemí EU jsou namátkově kontrolovány v místech určení, a to nejen pokud jde o dokumenty, ale popřípadě i fyzickou kontrolou.
Výsledkem fungující dozorové činnosti je účinná ochrana spotřebitelů potravin živočišného původu, v tomto případě ryb, a to jak v ČR, tak i v ostatních členských zemí EU.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *