SVS ČR provádí kromě rutinních kontrol také kontroly cílené

Nejnovější akce zahrnují kontrolu prodejen firmy Lidl, kontrolu rybích výrobků a drůbežího masa včetně kontroly značení výrobků.

Lidl: v průběhu měsíce prosince byl ve spolupráci s KVS pro Středočeský kraj proveden kontrolní odběr prodávaných potravin ve firmě LIDL (Beroun). Odebrány byly některé masné výrobky, jogurty, sýry a rybí výrobky. Celkem bylo odebráno 53 vzorků a provedeno 139 vyšetření, z nichž bylo zjištěno 22 hodnot nevyhovujících platným legislativním požadavkům. V současné době jsou zpracovávány podklady pro správní řízení s toto firmou.

Kontrola rybích výrobků: v průběhu měsíce prosince byly odebrány některé vzorky rybích výrobků, se kterými obchoduje firma NEKTON ve Středočeském kraji. Bylo odebráno celkem 21 vzorků, ve kterých byly sledovány obsahy histaminu, rezidua pesticidů, těžkých kovů a dále stanovován obsah tuků, barviv, konzervačních látek a soli. U dvou výrobků byl zjištěn nesoulad v deklaraci obsahu soli a jeho označení na obalu. V současné době je rovněž připravováno správní řízení s dodavatelem těchto výrobků.

Kontrola značení výrobků: dne 2. 11. 2005 byla zahájena kontrolní akce k ověřování souladu požadavků na značení výrobků živočišného původu s platnou legislativou. tyto kontroly budou probíhat až do odvolání a SVS ČR zpracovává zjištěné závady 1x do měsíce. Převážná část zjištěných nedostatků se týká označování masa a masných výrobků, dále mléčných výrobků a v menší míře vajec a vaječných výrobků. Dále jsou zjišťovány závady zejména v deklaraci složení výrobků, chybějící značky zdravotní nezávadnosti, neuvedení data použitelnosti nebo jeho přelepení novými údaji. Bylo uděleno celkem 31 pokut ve správním řízení a 13 blokových pokut.

Kontrola drůbežího masa: v průběhu měsíce prosince byla provedena kontrolní akce k ověření používání látek zadržujících vodu v drůbežím mase. Bylo odebráno celkem 11 vzorků od výrobců v ČR a 1 vzorek kuřecího masa původem z Polska. Byla porovnána deklarace údajů uváděných na obalu a laboratorní nález, přičemž bylo zjištěno, že byl překročen obsah vázané vody u 3 vyšetřovaných vzorků. S dodavateli bude zahájeno správní řízení v průběhu měsíce ledna.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *