14.12.2006 | 09:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

SVS ČR věnuje welfare náležitou pozornost

Program ochrany zvířat byl prezentován na mezinárodní úrovni ve Štrasburku.

23. a 24. listopadu 2006 se ve Štrasburku konala mezinárodní akce, kterou organizovala ve spolupráci s orgány Rady Evropy agentura TAIEX za účasti delegací 46 členských států Rady Evropy a států přistupujících, včetně Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Ukrajiny, Běloruska a řady nevládních organizací zabývajících se ochranou zvířat.
Účelem bylo dohodnout společné zásady pohody a ochrany zvířat, jejich rozšíření a respektování v co nejširších rozměrech do dalších zeměpisných oblastí. Obsah konference se odvolával na jednání Mezinárodní konference o welfare zvířat, které organizovalo rakouské předsednictví dne 30. 3. 2006 v Bruselu a konference O.I.E. (Mezinárodního úřadu pro nákazy zvířat) v Paříži.
Delegace ČR informovala o českém „Programu ochrany zvířat“. Na konferenci bylo zpracováno oficiální prohlášení, které bude poskytnuto všem vládám zúčastněných států. Cílem je mimo jiné sjednotit zásady předpisů O.I.E, Rady Evropy a Evropského společenství a prosazovat porovnatelné podmínky včetně podmínek ekonomických a obchodních ve vztahu k ochraně zvířat. Byly projednávány především podmínky ochrany hospodářských zvířat při jejich chovu, přepravě a obchodování s nimi. Snahou je i rozšíření podmínek pro ochranu zvířat a experimentálních pracovišť využívajících pokusná zvířata, tak aby se pokusy provedené na zvířatech na některém z akreditovaných pracovišť nebyly prováděny v dalších zemích. S tímto návrhem Státní veterinární správa plně souhlasí.
Podobná mezinárodní dohoda je již uplatňována v zemích EU. Vzhledem k tomu, že ochrana volně žijících druhů zvířat je zakotvena v řadě mezinárodních dohod, bylo doporučeno věnovat se při příštích jednáních i ochraně těchto zvířat jako individuí. V této souvislosti byla zmíněna i problematika civilizačních problémů zvířat a jejich ochrany v zájmových chovech.
I ze štrasburské konference je patrné, že problematika pohody zvířat je velmi široké téma v chovech hospodářských zvířat, zvířat v zájmových chovech a jejich transportu a bude se v blízké budoucnosti týkat ještě důsledněji i zvířat volně žijících.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down