31.07.2002 | 07:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

SVS: Hospodaříme účelně a účinně

Asi hlavním posláním Státní veterinární správy ČR je zabezpečovat zdraví zvířat a prostřednictvím zdravotně nezávadných potravin i zdraví lidí. Prostředky k tomu jsou - kontrola zdraví zvířat, ozdravné akce, monitoring cizorodých látek a veterinární dozor ve zpracovatelských závodech i v obchodní síti.

Na kontrolu zdraví zvířat a hygienický dozor je ročně vyčleněna ze státního rozpočtu částka pohybující se kolem 90 milionů korun a z té se hradí tzv. akce hrazené státem, to znamená akce povinné, neboli tak zvaná státní zakázka. Tyto peníze pak jdou prostřednictvím Státní veterinární správy soukromým veterinárním lékařům, kteří jednotlivé úkony provádějí.
Lze říci, že kontrola zdraví zvířat se provádí podle každoročně aktualizované metodiky, a ta je publikována ve Věstníku Ministerstva zemědělství ČR. Ten letošní má datum březen 2002. Ve svém důsledku jde vlastně o dotaci státu zemědělcům na prevenci zdraví zvířat. Státní veterinární správa již ministerstvu navrhovala, aby prostředky na tento účel vyčleněné šly ze státního rozpočtu nějakou formou přímo zemědělcům, nikoli přes Státní veterinární správu a soukromé veterinární lékaře. Tento tok je zdlouhavý a ani není obvyklý v členských zemích EU. Toto je však zřejmě ještě otázkou času a jednání.
Rozsah zdravotních zkoušek je podle metodiky takový, aby pro spotřebitele nevznikala žádná rizika. To znamená, že SVS při sestavování metodiky kontroly zdraví dbá na to, aby rozsah zdravotních zkoušek u rozhodujících nákaz (nákaz přenosných ze zvířat na člověka i nepřenosných ale významných, jako je např. slintavka a kulhavka) byl takový, aby spotřebitele v žádném případě neohrozil a chovateli nezpůsobil ztráty.
Rozsah kontroly zdraví zvířat v naší republice je srovnatelný se zeměmi EU a je zcela v souladu s evropskými předpisy.
Za zmínku stojí úvaha Komory veterinárních lékařů, podle které by mělo být více kontrol na TBC skotu. Není tomu tak, Česká republika je této nákazy prostá již od roku 1967 a současný monitorovací program rizika onemocnění člověka ne minimalizuje, ale doslova vylučuje.
Zájem Státní veterinární správy ČR je samozřejmě shodný s Komorou veterinárních lékařů ČR, pokud se týká zabezpečení zdraví zvířat a zdravotní nezávadnosti potravin. Co se týká prostředků, které jsou ze státního rozpočtu k dispozici, lze říci, že SVS usiluje o to, aby byl systém kontroly zdraví, ozdravných programů a monitoringu maximálně sofistikovaný a účinný. Že tomu tak je, o tom svědčí současná příznivá nákazová situace u hospodářských zvířat u nás.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down