18.05.2021 | 02:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

SVS zveřejnila Zprávu o činnosti v oblasti zdraví zvířat za rok 2020

České republice se v roce 2020 podařilo udržet všechny v minulosti získané nákazové statusy, navíc nově získat status země prosté infekční bovinní rinotracheitidy (IBR). V loňském roce se Státní veterinární správě (SVS) navzdory komplikacím spojeným s pandemií covidu-19 dařilo plnit i další hlavní cíle v oblasti zdraví zvířat.

Mezi ně patří především ochrana území ČR před zavlečením nákaz, které by mohly znamenat riziko pro člověka (zoonóz), nebo pro zdraví zvířat a v případě výskytu těchto nákaz přijetí opatření k zamezení jejich šíření. Podrobné informace jsou dostupné v dokumentu Zpráva o činnosti v oblasti zdraví zvířat za rok 2020, který SVS aktuálně zveřejnila na svém webu.

Po dvou letech bez výskytu ptačí chřipky v ČR byla v roce 2020 potvrzena dvě ohniska vysoce patogenní ptačí chřipky (HPAI). První ohnisko bylo potvrzeno v Kraji Vysočina (malochov drůbeže) a druhé v Pardubickém kraji (velkochov krůt a brojlerů). Po úspěšné likvidaci obou ohnisek získala ČR od 12. 6. 2020 zpět status země prosté ptačí chřipky. V roce 2020 nebyl na území ČR potvrzen výskyt newcastleské choroby drůbeže, ale byly zjištěny dva případy paramyxovirózy holubů, jehož původce je blízce příbuzný původci newcastleské choroby.

V loňském roce se v ČR nevyskytl africký mor prasat (AMP) a to ani v chovech prasat domácích, ani v populaci volně žijících prasat divokých. I nadále tak platí, že poslední tuzemský případ této nákazy byl zaznamenán 15. 4. 2018 u uhynulého prasete divokého. Přes tento pozitivní vývoj pokračoval i v roce 2020 monitoring AMP na celém území ČR. V rámci pasivního monitoringu byla vyšetřována všechna nalezená uhynulá prasata divoká včetně prasat sražených dopravním prostředkem a pokračovalo i vyšetřování domácích prasat v indikovaných případech (prasnice po zmetání, hromadné úhyny, podezření). Všechna vyšetření provedená v průběhu celého roku 2020 byla negativní.

V reakci na nepříznivou nákazovou situaci výskytu AMP v Polsku a jeho zavlečení do Německa v září 2020 SVS jako preventivní opatření vymezila s platností od 16. 11. 2020 oblast s intenzivním odlovem prasat divokých v části Libereckého a Ústeckého kraje. Jedná se o oblast o celkové rozloze 1440 km², která je nejrizikovější z hlediska možného zavlečení AMP na naše území prasaty divokými. V této oblasti byl nařízen intenzivní lov prasat divokých a všechna ulovená prasata divoká jsou zde vyšetřována na AMP.

Loni pokračovaly také programy pro tlumení a eradikaci některých nákaz. Jednalo se o Národní program pro tlumení salmonel v chovech drůbeže, monitoring a eradikace transmisivní spongiformní encefalopatie (TSE) u skotu, ovcí a koz. Rovněž pokračoval aktivní monitoring ptačí chřipky v chovech drůbeže i u volně žijících ptáků, monitoring nebezpečných nákaz ryb a monitoring katarální horečky ovcí.

Na přelomu roku 2019 a 2020 se podařilo završit program ozdravování chovů skotu od infekční bovinní rinotracheitidy (IBR), který byl zahájen již v roce 2006. Počátkem ledna 2020 bylo odsunuto posledních 43 pozitivních zvířat ze dvou chovů reinfikovaných v roce 2019, takže se na našem území nenacházel žádný skot s pozitivním nálezem IBR. ČR tak mohla podat žádost o udělení statusu země prosté IBR. Tento status byl ČR udělen rozhodnutím Evropské komise dne 6. 11. 2020.

Přiznání statusu země prosté IBR znamená garanci vyšších zdravotních záruk pro skot dovážený do ČR a zároveň otevírá českým chovatelům skotu další možnosti pro vývoz zvířat,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

Kromě nově získaného statusu v roce 2020 plnila ČR kritéria pro status země prosté vztekliny, tuberkulózy skotu, brucelózy a leukózy skotu, brucelózy ovcí a koz, infekční anémie lososovitých ryb, Aujeszkyho choroby prasat v chovech domácích prasat, slintavky a kulhavky, moru malých přežvýkavců, afrického moru koní, afrického moru prasat, klasického moru prasat a rovněž status země se zanedbatelným rizikem bovinní spongiformní encefalopatie (BSE). Tyto statusy uděluje Evropská komise, nebo OIE (Světová organizace pro zdraví zvířat), a jsou zásadní pro chovatele, kteří vyváží zvířata a živočišné produkty.

Přestože má ČR od roku 2004 status státu prostého vztekliny, riziko rozšíření nákazy na naše území stále existuje, zejména vzhledem k nákazové situaci v Polsku či Rumunsku. Proto pokračuje monitoring, v jehož rámci jsou vyšetřována volně žijící vnímavá zvířata (především lišky). V roce 2020 bylo vyšetřeno více než 2897 zvířat (v 94 % se jednalo o lišky), ve všech případech s negativním výsledkem. Při této příležitosti je dobré připomenout, že v ČR je nadále povinná vakcinace psů starších 3 měsíců a také platí pro chovatele povinnost předvést zvíře, které poranilo člověka, ke klinickému vyšetření veterinárním lékařem, a to bezprostředně po poranění a 5. den po poranění. V roce 2020 bylo takto vyšetřeno celkem 3043 zvířat, přičemž nebyl zjištěn žádný případ onemocnění vzteklinou.

Oproti předchozímu roku se v ČR v roce 2020 snížil počet pozitivních případů některých nebezpečných nákaz ryb. Nejčastějším zdravotním problémem v chovech včel, který byl řešen SVS v roce 2020, byl mor včelího plodu. V roce 2020 bylo v ČR potvrzeno celkem 108 ohnisek této nákazy. Nejvyšší počet ohnisek se nacházel v Moravskoslezském a Olomouckém kraji a v Kraji Vysočina. Ve srovnání s předchozím rokem jde o mírný pokles v počtu nově vyhlášených ohnisek za rok.*

 

Petr Vorlíček

tiskový mluvčí SVS

 

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down