SZPI zahájila mezinárodní projekt COSTRA

Cílem půlročního projektu je další vzdělávání pracovníků potravinářské inspekce.

Řada na sebe navazujících seminářů pod vedením pracovníků z nizozemských institucí, které mají na starosti problematiku bezpečnosti potravin, bude zaměřena na tematické oblasti jako příprava kontroly, kontrolní postupy a techniky, kontrolní plány, hygiena potravin, vysledovatelnost, kontrola systému HACCP či komunikace rizika. V závěrečné části projektu budou na odborná školení navazovat zahraniční stáže, kde inspektoři načerpají další praktické zkušenosti.
Projekt „COSTRA“ s rozpočtem necelých 140 000 EUR je financován z prostředků programu PHARE – Transition Facility. Transition Facility (Přechodné opatření) připravila Evropská komise pro nově přistupující země, který je zaměřen na pokračování pomoci EK v oblastech, kde administrativní a institucionální kapacita dosud není dostačující ve srovnání se „starými“ členskými zeměmi.
Státní zemědělská a potravinářská inspekce čerpá z finančních zdrojů EU úspěšně již deset let, a to především prostřednictvím fondů nevratné pomoci PHARE, z nichž se jí podařilo získat celkem více než 3 miliony EUR. Další prostředky využila v rámci nedávno ukončeného projektu INTERREG IIIA. Doposud byly získané prostředky využity zejména pro vybavení inspekce laboratorními přístroji, výpočetní technikou, pro odborné vzdělávání a proškolování zaměstnanců, vytvoření společného informačního systému českých dozorových úřadů a také pro zavedení systému managementu jakosti v SZPI.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *