SZPI zakázala užívání nelegální výrobny tofu v Brně – Tuřanech

Státní zemědělská a potravinářská inspekce vykonala společně s Policií ČR kontrolu nelegální výrobny tofu v Brně – Tuřanech. Inspekce ihned zakázala další využívání těchto prostor k výrobě potravin. Provozovna byla zřízena v objektu bývalého zemědělského zařízení, který nebyl nijak rekonstruován a uzpůsoben pro potravinářskou výrobu, chybělo tedy i příslušné kolaudační rozhodnutí. Výrobna nebyla udržována v čistotě a byla celkově ve špatném stavu, v celém výrobním prostoru byly vydrolené podlahy, neomítnuté zdi byly promořeny plísní, v objektu byl nahromaděn odpad a věci nesouvisející s výrobou potravin. Výrobce nebyl schopen v den kontroly předložit doklady o původu používaných surovin. Neměl též zpracován systém HACCP, tedy systém sledování a vyhodnocování rizik, jehož zavedení ukládá provozovatelům potravinářských podniků příslušná evropská legislativa. Výrobna rovněž nebyla registrována u SZPI jako u příslušného dozorového orgánu, čímž nebyla naplněna další zákonná povinnost. SZPI proto uložila pro mnohočetná porušení zákonných požadavků zákaz užívání kontrolovaných prostor pro výrobu potravin, a zakázala též uvádět do oběhu 40 kg sojového výrobku připraveného k expedici, který byl na místě nalezen. S kontrolovanou osobou bude zahájeno správní řízení o uložení pokuty. Zdroj: Mgr. Michal Spáčil - tiskový mluvčí SZPI

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *