Tabulky shody

Veterinární legislativa je velmi široká oblast práva, jak u nás, tak v EU. Konečným naším cílem je dosáhnout plné slučitelnosti s legislativou evropskou a od 1. července tomu tak doopravdy bude. Začne platit novelizovaný veterinární zákon i celá řada prováděcích vyhlášek, kterých bude v okamžiku vstupu ČR do EU nejméně dvanáct.

Jak ale přesvědčit v Bruselu, že je naše legislativa zcela kompatibilní? Tak, že se v tzv. tabulkách shody doloží, kde lze to, co říkají příslušné evropské právní normy nalézt v našich právních normách. Tyto tabulky se na Státní veterinární správě ČR průběžně vypracovávají již prakticky více než dva roky, jak se na tvorbě naší veterinární legislativy pracuje a jak se tato legislativa EU také průběžně mění. Nyní je ale však jasné, že tyto práce jsou již doopravdy ve finále.
V uplynulém týdnu posuzovalo naši práci na těchto tabulkách pět expertů z Bruselu, kteří konstatovali, že z veterinárního hlediska neshledali žádný problém. Z obrovským úsilím vypracovaných přehledů je dostatečně zřejmé, že účinnosti veterinární legislativy EU je v novele veterinárního zákona dosaženo a v předkládaných prováděcích vyhláškách též. Konstrukce tabulek je logická a dobrá.
Záleží ovšem na tom, zda budou příslušné vyhlášky schváleny parlamentem v této slučitelné podobě, jako tomu bylo u novely veterinárního zákona č. 131/2003 Sb. To už však Státní veterinární správa může ovlivnit pouze tím, že bude připravena a ochotna zodpovědět všechny případné dotazy poslanců a senátorů a odůvodnit všechna opatření ve vyhláškách navržená.
Státní veterinární správa s bruselskými experty též dohodla časový harmonogram předání veškeré naší veterinární legislativy. Do prvního července, k okamžiku, kdy nabude účinnosti novelizovaný veterinární zákon, bude česká veterinární legislativa a to včetně všech prováděcích vyhlášek v harmonizované podobě.
Poté bude velkým úkolem toto vše zapracovat do tabulek shody, aby je mohla posoudit Evropská komise. O úrovni této transpozice bude Evropská komise rozhodovat v listopadu. Kdyby se nepodařilo tento harmonogram dodržet, hrozí podle Bruselu to, že by EU na základě rozhodnutí Evropské komise přistoupila k některým bezpečnostním opatřením – čímž se rozumí v podstatě omezení možnosti obchodovat veterinárním zbožím – zákazu vývozu z ČR.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *