21.11.2003 | 12:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Tak už je to doopravdy všechno!

Tak je tomu opravdu tak, nejen, že nabyla dne prvního července účinnosti novela zákona č. 131/2003 Sb., která novelizuje veterinární zákon č. 166/1999 Sb., a tím jej plně harmonizuje s veterinární legislativou EU, ale již vyšly všechny prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu.

Pro Státní veterinární správu ČR je velkým zadostiučiněním, že se jí podařilo tyto vyhlášky nejen napsat a předložit do schvalovacího procesu a i dočkat jejich přijetí. Tento schvalovací proces se podařilo za přispění Ministerstva zemědělství uspíšit přes připomínková řízení až po vyjádření Legislativní radou vlády. Nyní tedy můžeme před orgány EU s čistým svědomím říci, že jsme splnili to, co jsme si předsevzali.
Avšak nelze usnout na vavřínech. Nyní nastává pro Státní veterinární správu další práce, dokázat v tzv. tabulkách shody, že naše legislativa je opravdu v souladu s tou evropskou tak, jak tvrdíme. To znamená, že má stejný účinek. Nyní lze říci, že z těchto tabulek v celkovém počtu zhruba 160 bylo do Bruselu odesláno téměř 30 a do konce listopadu bude hotovo dalších asi 15. Do konce roku pak počítáme s dalšími, aby pak počátkem roku byly „doraženy“ ty zbývající. Bez všech vypracovaných tabulek shody nebude ve finální hodnotící zprávě z EU posouzena naše veterinární legislativa jako úplně a to tak že „doopravdy úplně“ harmonizovaná.

Zde je celkový přehled přijaté veterinární legislativy:

První krok:
Novela zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), nabyla účinnosti dnem 1. července 2003, s výjimkou ustanovení, která nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Druhý krok:
Stav transpozice a implementace prováděcích právních předpisů:

1. Vyhláška č. 200/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na vaječné výrobky
Vyhláška nabyla účinnosti dne 11.7.2003.

2. Vyhláška č. 201/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na čerstvé drůbeží maso, králičí maso, maso zvěře ve farmovém chovu a maso volně žijící zvěře
Vyhláška nabyla účinnosti dne 11.7.2003.

3. Vyhláška č. 202/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na čerstvé maso, mleté maso, masné polotovary a masné výrobky
Vyhláška nabyla účinnosti dne 11.7.2003.

4. Vyhláška č. 203/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na mléko a mléčné výrobky
Vyhláška nabyla účinnosti dne 14.7.2003.

5. Vyhláška č. 290/2003 Sb., o veterinárních přípravcích a veterinárních technických prostředcích
Vyhláška nabyla účinnosti dne 5.9.2003.

6. Vyhláška č. 291/2003 Sb., o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech
Vyhláška nabyla účinnosti dne 5.9.2003.

7. Vyhláška č. 295/2003 Sb., o konfiskátech živočišného původu, jejich neškodném odstraňování a dalším zpracovávání
Vyhláška nabyla účinnosti dne 10.9.2003.

8. Vyhláška č. 296/2003 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností

Vyhláška nabyla účinnosti dne 10.9.2003.

9. Vyhláška č. 298/2003 Sb., o národních referenčních laboratořích a referenčních laboratořích
Vyhláška nabyla účinnosti dne 17.9.2003.

10. Vyhláška č. 299/2003 Sb., o obecných a zvláštních opatřeních pro tlumení nákaz zvířat a jejich zdolávání a o ochraně zdraví lidí před nemocemi přenosnými ze zvířat na člověka
Vyhláška nabyla účinnosti dne 17.9.2003.

11. Vyhláška č. 329/2003 Sb., o informačním systému Státní veterinární správy
Vyhláška nabyla účinnosti dne 30.9.2003

12. Vyhláška č. 372/2003 Sb., o veterinárních kontrolách při obchodování se zvířaty
Vyhláška nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

13. Vyhláška č. 373/2003 Sb., o veterinárních kontrolách při obchodování se živočišnými produkty
Vyhláška nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

14. Vyhláška č. 374/2003 Sb., o náhradě nákladů spojených s výkonem veterinární prohlídky jatečných zvířat a masa a s vyšetřením a posouzením živočišných produktů
Vyhláška nabyla účinnosti dne 10.11.2003, s výjimkou části II, která nabývá účinnosti dnem 1. května 2004, a s výjimkou části III, která nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

15. Vyhláška č. 375/2003 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o veterinárních požadavcích na živočišné produkty
Vyhláška nabyla účinnosti dne 10.11.2003.

16. Vyhláška č. 376/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí
Vyhláška nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

17. Vyhláška č. 377/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu zvířat ze třetích zemí
Vyhláška nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

18. Vyhláška č. 378/2003 Sb., kterou se stanoví podniky, v nichž se připouští po dobu přechodného období uplatňovat odchylné veterinární požadavky na jejich provoz
Vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2004.

19. Vyhláška č. 379/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování s živočišnými produkty, na které se nevztahují zvláštní právní předpisy, a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí
Vyhláška nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

20. Vyhláška č. 380/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí
Vyhláška nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

21. Vyhláška č. 381/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a produkty akvakultury, produkty rybolovu a živé mlže a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí
Vyhláška nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

22. Vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty
a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí
Vyhláška nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

23. Vyhláška č. 383/2003 Sb., o veterinárních podmínkách dovozu některých živočišných produktů ze třetích zemí
Vyhláška nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down