Terapie částečného prolapsu uteru u klisny po porodu hříběte

Prolaps uteru je u klisen vzácnou komplikací, která se vyskytuje při těžkých porodech, abortech a zadržení lůžka.

Méně častý výskyt prolapsu je pravděpodobně způsoben pevným a krátkým upevněním uteru. Hlavní příčinou prolapsu je invaginace rohů dělohy v blízkosti ovarií. Může se objevit šok, ischémie uteru, prolaps břišních orgánů, koliky anebo krvácení z arteria uterina. Pro plodnost a užitkovost klisny je po prolapsu uteru důležitá rychlost a efektivita ošetření. Tříletá klisna byla přivedena na kliniku v sedmém měsíci březosti kvůli částečnému prolapsu uteru; její zdravotní stav byl vážně narušen. Pulz a dechová frekvence byly zvýšeny, spojivky bledé a zpětné plnění kapilár bylo nedostatečné. Také motilita střev byla redukována, zvláště na pravé straně. Tělesná teplota odpovídala normě. Při biochemickém rozboru krve byla zjištěna leukocytóza a monocytóza. Uterus klisny byl silně edematózní, na endometriu byly zjištěny léze a krváceniny, a částečně byl protnutý. Před repozicí bylo klisně subkutánně aplikováno tetanové sérum a intramuskulárně procain penicilin (22 000 m. j.). Sedace byla navozena pomocí romifidinu (0,04 mg/kg i. v.). Během repozice byl aplikován Ringer laktát (12 mg/kg/h i. v.), gentamycin (6,6 mg/kg i. v.) a flunixin-meglumin (1,1 mg/kg i. v.), a epidurální anestézie byla navozena pomocí xylazinu (0,17 mg/kg) a 0,9% roztoku NaCl o celkovém množství 10 ml. Protože byla děloha dále stlačována, byl aplikován Clenbuterol (0,26 mg). Uterus může být pomocí dřevěné desky zvýšen, čímž se zvýší krvácení, léze se postupně spojí a uzavřou. Zbytky placenty byly vstřebány, uterus byl reponován a jeho poloha byla kontrolována rektální palpací. Pochva byla dočasně ošetřena plastikou dle Caslicka. Po operaci byl klisně aplikován procainpenicilin (22000 m. j./kg ž.), gentamycin (6,6 mg/kg i. v.) a metronidazol (15 mg/kg p. o.). Flunixin-meglumin byl použit jako analgetikum v množství 1,1 mg/kg i. v. první čtyři dny, a pátý až sedmý den 0,5 mg/kg perorálně. První dva dny po operaci byl klisně aplikován Ringerův laktát žilným katétrem. Kromě toho byla tímto roztokem vyplachována klisně děloha šest dnů. V prvních třech dnech po repozici byla zvýšena kontraktilita a involuce dělohy pomocí oxytocinu (10 m. j.) pomalou infuzí. Po pěti dnech mohla být Caslickova plastika odstraněna. Antibiotická a protizánětlivá terapie i vyplachování dělohy byly provedeny v domácí stáji praktickým veterinárním lékařem. Klisna se uzdravovala v boxu a byla krátce prováděna déle než tři týdny a po dalších třech týdnech v padoku mohla být vypuštěna na pastvu. Fyziologický stav ovaria a uteru byl ověřen kontrolním transrektálním vyšetřením a ultrazvukem po třech až šesti měsících. Byly zjištěny pouze malé anomálie ve tvaru růžice. Případy prolapsu uteru trvající déle než sedm hodin často nevedou k nutnému vyřazení z chovu a mohou být v jednotlivých případech úspěšně léčeny.

Carstanjen B., Debois Ch., Remy D. Therapie eines partiellen Uterusvorfalls bei einer Stute nach dem Verfohlen. Tierarztliche Prax 2005;33:189-192.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *