28.07.2022 | 04:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Tetanus u jehněte

Šimková I., Hochmanová A. Tetanus u jehněte. Veterinářství 2022;72(7):399-403.

SOUHRN
Na Kliniku chorob přežvýkavců a prasat VETUNI Brno bylo přijato devítidenní denní jehně s klinickými příznaky tetanu, které zahrnovaly opistotonus, trismus čelisti, rigiditu končetin a tonické křeče vyvolané vnějšími stimuly. Na ocasu bylo zřejmé nekrotické poranění. Terapie spočívala v ošetření rány, aplikaci penicilinu, protitetanového séra, diazepamu a podpůrné infuzní terapie trvající 9 dní. Krmení mlékem bylo zabezpečeno pomocí nasogastrické sondy. Klinické zlepšení bylo zjevné již 4. den terapie a k celkovému zotavení došlo 19. den léčby. Dlouhodobě přetrvávajícím příznakem byla rigidita hrudních
končetin způsobená sekundárními kontrakturami m. extensor carpi radialis, která se projevovala obtížemi při chůzi a při vstávání. Ačkoliv se jehně z tetanu úspěšně zotavilo, došlo u něho k abomasální tympanii jako komplikaci umělého dokrmování. Z důvodu přetrvávajících obtíží způsobených epizodou tympanie bylo mládě 28. den hospitalizace utraceno. Článek blíže rozebírá terapeutický protokol a postup rekonvalescence z onemocnění tetanem.

SUMMARY
Nine-day-old lamb was admitted at Ruminant and Swine clinic VETUNI Brno with clinical signs including opisthotonus, lockjaw, limb rigidity, and tonic convulsions triggered by external stimuli. A necrotic injury was present on the tip of the tail. The therapy consisted of wound debridement, application of penicillin, tetanus antitoxin, diazepam, and supportive infusion treatment lasting for 9 days. Feeding with milk was provided by a nasogastric tube. Clinical improvement was evident on day 4 of treatment with a complete recovery on day 19. The only persisting sign was the rigidity of front limbs caused by secondary contractures of the m. extensor carpi radialis, manifested as walking and rising difficulties. Although the lamb successfully recovered from tetanus, abomasal bloat occurred as a result of artificial feeding. Lamb was euthanized after one week of persistent complications associated with bloat episode, on day 28 since the start of the treatment. This article details both the therapeutic protocol and the course of convalescence from tetanus.*

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down