Těžká anémie u kocourů s obstrukcí uretry

Obstrukce uretry je běžný problém a bez rychlé terapie představuje život ohrožující stav. Prognóza je obecně dobrá a podle dostupných zpráv se pohybuje v rozmezí 5,8-8,9 %. Rekurence je obvyklá a popisuje se u 22-36 % pacientů.

Kocouři s obstrukcí uretry mohou přicházet se střední nebo těžkou anémií, u níž se předpokládá, že je důsledkem krvácení do močového měchýře. Hematurie je v případech uretrální obstrukce běžně zjišťována, podle autorů není k dispozici žádná práce, která by popisovala těžkou anémii vyžadující podání transfuze. Cílem této studie tak bylo popsat klinický stav kocourů s obstrukcí uretry a těžkou anémií, rizikové faktory a vývoj u těchto pacientů.

Jedná se o retrospektivní studii, byly prohlédnuty záznamy všech koček, které byly vyšetřeny na Matthew J. Ryan Veterinary Hospital University of Pennsylvania v letech 2002-2011. Vybráni byli pacienti s obstrukcí uretry (diagnóza byla určena na základě klinického nálezu tuhého a nevyprázdnitelného močového měchýře) a anémií vyžadující transfuzi plné krve (hematokrit nižší než 0,2 a z toho vyplývající klinické příznaky: tachykardie, hypotenze, tachypnoe, prodloužené CRT). Ze studie byli vyřazeni pacienti s nekompletními záznamy, s anémií nevyžadující transfuzi nebo anémií způsobenou jiným onemocněním (např. chronické onemocnění ledvin). Ze stejného období bylo pro srovnání náhodně vybráno 30 kocourů s obstrukcí uretry a pouze lehkou nebo žádnou anémií. Z lékařských údajů byly zaznamenány anamnéza a klinické příznaky, výsledky vyšetření krve a moči včetně kultivace, výsledky zobrazovacích metod a případně nálezy z pitvy.

V záznamech bylo zachyceno 46 koček s obstrukcí uretry a anémií, z těchto pak 17 splnilo kritéria studie. Byly vyřazeny kočky s mírnější anémií nevyžadující transfuzi nebo anémií vzniklou po chirurgickém zákroku (perineální uretrostomie, cystotomie) a kočky s nekompletními záznamy. Během této doby bylo ošetřeno 2132 kocourů pro uretrální obstrukci. Sedmnáct případů obstrukce uretry a těžké anémie tak představuje 0,8 %. Při srovnání věku a hmotnosti jedinců z postižené a kontrolní skupiny nebyl zjištěn signifikantní rozdíl. V obou skupinách dominovaly kočky domácí krátkosrsté. V každé skupině byl jeden nekastrovaný kocour, všichni ostatní byli kastrovaní.

 

BEER, K. S., DROBATZ, K. J. Severe anemia in cats with urethral obstruction: 17 cases (2002-2011). J Vet Emerg Crit Care 2016;1-5. doi:10.1111/vec.12437. (Epub ahead of print).

 Z anglického originálu přeložila MVDr. Simona Králová-Kovaříková

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *