10.06.2002 | 02:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Tiamutin - charakteristika preparátu a jeho využití v chovech drůbeže

Tiamutin – charakteristika preparátu a jeho využití v chovech drůbeže

Přípravek Tiamutin je systémové veterinární antibiotikum obsahující polosyntetický derivát pleuromutilinu. Tiamulin působí bakteriostaticky inhibicí syntéze bakteriálních proteinů vazbou na peptidyl-transferázu.

Tiamutin má specifické spektrum účinnosti, zejména na mykoplazmata a spirochety, ale je rovněž aktivní proti celé řadě gram-pozitivních i gram-negativních bakterií. Do spektra účinnosti Tiamutinu náleží mykoplazmata ( např. Mycoplasma gallisepticum, M. synoviae, M. meleagridis, M. hyopneumoniae a další ), dále zejména brachyspiry a leptospiry, rovněž stafylokoky, streptokoky, Clostridium perfrinengens, Listeria monocytogenes, Erysopelothrix spp., Corynebacterium pyogenes, Pasteurella spp., Klebsiella pneumoniae, Actinobacillus pleuropneumoniae, Haemophilus spp., Fusobacterium necrophorum, Bacteroides spp., Campylobacter coli, Lawsonia intracellularis aj. Tiamutin má ve vysokých dávkách velmi slabou anticholinergní aktivitu na hladkou svalovinu.

Bylo prokázáno, že Tiamutin je kompatibilní s řadou moderních antikokcidik a vakcín proti kokcidióze. Tiamutin není však kompatibilní v preventivních nebo léčebných dávkách s kokcidiostatiky salinomycin, monensin a narasin – v takových případech je nutné používat jiná antikokcidika.

Tiamutin in vitro vykazuje vysokou aktivitu proti různým ptačím mykoplazmám. ( Drews ) popisuje vynikající účinnost Tiamutinu především na Mycoplasma gallisepticum a dále výbornou účinnost proti dalším druhům ptačích mykoplazmat, např. M. synoviae, M. meleagridis

Levisohn (1981, Izrael) porovnávala citlivost Tiamutinu in vitro s mnoha antibiotiky běžně používaných při léčbě mykoplazmóz vyvolaných standardními kmeny ptačích mykoplazmat. Potvrdila, že Tiamutin má nejvyšší aktivitu proti Mycoplasma gallisepticum, o mnoho aktivnější než jiné antibiotika používané při léčbě mykoplazmóz. Dále prokázala vysokou aktivitu Tiamutinu i vůči dalším testovaným kmenům mykoplazmy ( M. synoviae, M. meleagridis
Ukazuje se, že je velmi různorodá patogenita mezi jednotlivými druhy mykoplazmat, ale nejzávažnějšími mykoplazmaty pro drůbež jsou Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae, Mycoplasma meleagridis. Onemocnění vyvolaná těmito mykoplazmaty způsobují velké ekonomické ztráty v chovech drůbeže, především snížením produkce vajec, snížením líhnivosti, snížením konverze živin, snížením přírůstku hmotnosti a zvýšením mortality. Velmi důležitým faktorem šíření mykoplazmoz v chovech drůbeže je vertikální šíření v chovech. Všechna výše uvedená fakta navozují potřebu kvalitního řešení této problematiky v chovech drůbeže.

Tiamutin je určen k terapii a prevenci mykoplazmozy drůbeže, chronických respiratorních chorob drůbeže ( C.R.D. ), infekční synovitidy, a rovněž infekční sinusitidy krůt.

Tiamutin je antibiotikum určené k peronální aplikaci. Antibiotikum je široce distribuováno v organismu. K vysokým koncentracím dochází především v cílových tkáních – ve střevě, plicích a v kloubech. Nejvyšší hladiny antibiotika v krvi jsou prokazovány již za přibližně 2 až 3 hodiny. Tiamutin aplikovaný v dávkách 0,025% Tiamutinu/litr je rovněž schopen penetrovat do vajec nosnic v hladinách na úrovni MIC pro většinu kmenů M. gallisepticum. Tento poznatek je velmi důležitý k vyřešení vertikálního přenosu mykoplazmózy v chovech. Vynikající vlastnosti Tiamutinu nabízejí možnost použití tohoto antibiotika k léčbě i k prevenci v našich chovech drůbeže. Nejčastěji je na českém trhu využíván přípravek Tiamutin 45% gran.ad us. vet. Na základě zkušeností s jeho aplikací při prevencích a léčbách mykoplazmóz v chovech drůbeže se jeví jako nejvhodnější jeho následné použití:

Preventivní aplikace Tiamutinu u drůbeže – medikace pitné vody pro brojlery v koncentraci 0,0125%, tj. 278 mg Tiamutinu 45% gran./1litr po 3 dny v prvém týdnu a dále pak 0,02%, tj. 444 mg Tiamutinu 45% gran./1 litr po dobu jednoho dne ve 4. týdnu.

Při přemísťování kuřic se aplikuje 278 mg Tiamutinu 45% gran./1 litr po 3 dny v prvém týdnu, dále pak jeden den ve 4., 8. a 12. týdnu a dva dny v 16. týdnu.

Medikace pitné vody pro kuřata v rozmnožovacím chovu v koncentraci 0,0125%, tj. 278 mg Tiamutinu 45% gran./1 litr po 3 dny v prvém týdnu, dále pak jeden den ve 4. a 10. týdnu a den v 16. týdnu. Alternativně, pokud nebyla kuřata dříve léčena, lze aplikovat ve 20. týdnů ( doba snášky vajec ) medikaci v pitné vodě v koncentraci 0,0125% Tiamutinu po dobu 3 dnů, což pozitivně ovlivňuje snášku.

Léčebná aplikace Tiamutinu u drůbeže – léčebně se používá medikace pitné vody v koncentraci 555 mg Tiamutin 45% gran./1 litr po dobu 3 dnů.

Aplikace Tiamutinu u krůt – medikace pitné vody pro krůty v koncentraci 0,025%, tj. 556 mg Tiamutinu 45% gran./1 litr po dobu prvních 3 dnů života a dále po dobu jednoho dne ve 4., 8.,12. a 16. týdnu, což přibližně odpovídá 30 mg tiamulin hydrogenfumarátu / kg ž. hm. podle vypitého množství vody.

Denně je nutno připravovat čerstvý roztok přípravku Tiamutin 45% gran. ad us. vet. Po vypití medikované pitné vody je potřeba podat zvířatům čerstvou pitnou vodu.

Velkou pozornost je třeba věnovat přípravě roztoku Tiamutinu. Špatnou přípravou roztoku lze totiž znehodnotit celkový výsledek medikace.

Proto doporučujeme při přípravě medikované pitné vody dodržovat tento postup:

1. do nádoby se nasype připravené množství Tiamutin 45% gran. ad us. vet.
2. přidá se přibližně 2 litry pitné vody ( o teplotě cca 20 °C )
3. míchá se přibližně 5 minut do úplného rozpuštění ( v teplé vodě se rozpustí rychleji )
4. připravený roztok se nalije do požadovaného množství pitné vody a roztok se důkladně promíchá

Jen při dodržení tohoto postupu lze zaručit dobrou účinnost medikace. Současně nedochází k technologickým problémům při podávání Tiamutinu – ucpávání medikátoru.

Přípravek je obecně zvířaty dobře snášen. Ani pětinásobně vyšší než doporučované dávky nepůsobí toxicky.

Výsledky medikací za použití Tiamutinu jednoznačně prokazují vysokou aktivitu tohoto přípravku při zdolávání mykoplazmóz u drůbeže. Kromě terapeutického efektu má aplikace Tiamutinu nezanedbatelný význam ekonomický. Výsledky jeho aplikace prokazují sníženou mortalitu kuřat, zvýšenou konverzi živin, zvýšený přírůstek hmotnosti, zvýšenou produkci vajec, zvýšenou líhnivost a následně zvýšenou produkci kuřat.

MVDr. Josef Červenka
Novartis Czech Republic s.r.o.
Sector Animal Health
V Olšinách 75
100 00 Praha 10

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down