15.09.2017 | 12:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Tisková konference Komory veterinárních lékařů

Tisková konference Komory veterinárních lékařů České republiky (KVL ČR) a České lékařské komory (ČLK) proběhla v Praze dne 14. září.

Konferenci zahájil Ing. Josef Duben, PR KVL ČR, poté přivítal přítomné hosty a uvedl prvního přednášejícího MUDr. Milana Kubka, prezidenta ČLK. Prezentace Dr. Kubka byla zaměřena na téma „Lékařem snadno a rychle. A co dál? Ne každý, kdo nosí bílý plášť, je kvalifikovaným lékařem“. Seznam registrovaných lékařů je veřejně přístupný na adrese www.lkcr.cz. Neregistrované lékaře, kteří zaviní újmu na zdraví, nelze žalovat, protože nejsou v registru. Prezident zdůraznil nedostatečnou podporu státu při ochraně spotřebitele. ČLK nabízí bezplatné audity nemocnic.

 MVDr. Karel Daniel, prezident KVL ČR a MVDr. Radka Vaňousová, viceprezidentka KVL ČR seznámili přítomné posluchače s dopadem novely vyhlášky 342 a s problematikou pesticidů. V návrhu nedávné novely veterinárního zákona, její prováděcí vyhlášky č. 342, je přehršel kuriózních formulací, které by měly umožňovat, aby laici, po absolvování 10hodinového teoretického kurzu, mohli vykonávat odbornou veterinární činnost. Že by pak chovatelé hospodářských zvířat mohli samostatně vyšetřovat zvířata, popřípadě poté aplikovat injekčně léčiva? Proč tyto neuvěřitelné návrhy v novém předpise? Vždyť chovatelé, pod dozorem veterinárních lékařů, činí mnohé z toho již nyní! Jaká rizika tedy může přinášet vyhláška č. 342?

Praktičtí veterinární lékaři se tážou a Dr. Daniel otázku tlumočí: „Kteří chovatelé si vlastně přejí diagnostikovat a podle vlastní vůle poté aplikovat léčiva? V naší terénní praxi se s ničím takovým nesetkáváme. Pokud chovatelé léčiva aplikují, tak vždy na základě diagnózy ošetřujícího veterináře a pod jeho dohledem.“ Samozřejmě existují i rozdíly mezi průmyslovým zemědělcem a malochovem! Tak či onak chovatelé samozřejmě zvířata pozorují, kontrolují jejich zdravotní stav a sdělují ošetřujícímu veterinárnímu lékaři příznaky a poznatky (a to nejen z poslechu, či pohmatu, jak milostivě jmenovitě umožňuje návrh Vyhlášky) či výši změřené teploty - podobně jako toto sděluje matka o svém dítěti humánnímu lékaři. Diagnóza a způsob léčení je ale na odborníkovi!

Komora veterinárních lékařů podporuje – bohužel nejčastěji jen verbální - snahy politických činitelů i kontrolních orgánů zúžit spektrum chovateli přímo používaných léčiv, především antibiotik - zejména těch, která jsou už nyní předmětem indikačních omezení. Měly by tedy být použity pouze na základě předchozího laboratorního vyšetření. Tak, aby jejich účinnost byla co nejdéle zachována pro jejich použití u lidí.

Pojem indikační omezení totiž znamená i kontrolovat podávání. A přímá distribuce laickým osobám – ve veterinární oblasti podle dikce návrhu vyhlášky č. 342 „absolventům desetihodinového teoretického kurzu“ - zde samozřejmě přináší ztrátu kontroly. Ano, odborníci se dokážou domluvit, to demonstrovala již setkání profesních komor i společné tiskové výstupy humánních a veterinárních lékařů. Ovšem legislativní plevele, do jejichž záhonů se může zařadit chystaná vyhláška 342, pouze zatěžují chovatele i dozorové orgány. Dávají také jen práci (a zbraň) mnoha dalším byrokratům!

 Z posledních zjištění (ČHMÚ – Českého hydrometeorologického ústavu) vyplývá, že jsou v tuzemsku podzemní vody kontaminovány pesticidy, především díky převažujícímu průmyslovému způsobu zemědělství. Nebudou už ale brzy, kvůli neuváženě industriálnímu přístupu k chovu  hospodářských zvířat, ohroženy kontaminací aplikovaných léčiv nejen vody, ale i potraviny?*

 

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down