02.08.2010 | 08:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Tlumení respiračních onemocnění u prasat

Mezinárodní tisková konference společnosti Pfizer Animal Health

Mezinárodní tisková konference společnosti Pfizer Animal Health, která proběhla v Paříži 2. července, byla zaměřena na prevenci porcinních respiračních onemocnění. Konferenci zahájil a moderoval Paolo Doncecchi, odborný zástupce společnosti Pfizer v oboru porcinní medicína. Výsledky průzkumu prokázaly, že producenti chtějí být flexibilní. Prevence a kontrola nemocí prasat se na jednotlivých farmách liší a farmáři chtějí mít k dispozici volbu řešení z více možností. Široké portfolio vakcín umožňuje úzce rozvinout individuální spolupráci a řešit tlumení infekcí na míru. Jednou z možností tlumení infekcí dýchacího ústrojí představuje vakcinace řadou Suvaxyn, s obsahem antigenů proti Mycoplasma hyopneumoniae (M. hyo) a Haemophilus parasuis (HPS). Řada vakcín Suvaxyn MH-ONE, Suvaxyn M.hyo-Parasuis a Suvaxyn M.hyo obsahuje antigeny proti širší řadě bakteriálních patogenů než doposud aplikovaná vakcína Respisure a společně s antibiotikem Draxxin umožňuje efektivní ochranu prasat proti respiračním infekcím. Prevence proti respiračním nemocem je pro výrobce vepřového masa klíčová, vakcinuje 67 % respondentů z EU.
Praktický německý veterinární lékař, Franz Lappe, přednášel o významu infekce vyvolané HPS. Tato infekce může být, jako primární příčina respiračních onemocnění, snadno podceněna. Vyskytuje se zejména během porodu a u odstávčat. Selata jsou chráněna prostřednictvím mateřských protilátek v kolostru do 7 – 8 týdnů věku. Pokles imunity navozený např. dlouhodobým transportem nebo odstavem může selata k této infekci, známé jako Glässerova choroba, predisponovat. Vakcína Suvaxyn představuje účinný prostředek pro zdolání infekcí vyvolaných HPS a M. hyo, dvou ekonomicky nejvýznamnějších onemocnění. Autor doporučuje vakcinaci Suvaxynem u celého stáda prasat a u prasnic nejméně pět týdnů před porodem. Pro úspěšné tlumení infekce HPS je důležitá volba správného sérovaru. Z více než 21 sérovarů jsou nejvíce rozšířeny sérovary 4 a 5. Vakcíny obsahující sérovar 5, resp. 4 a 5, poskytují zkříženou chráněnost proti sérovarům 1, 12, 13 a 14.
Miriam Vau, manažerka pro výzkum trhu společnosti Pfizer pro Evropu, Afriku a Střední Východ potvrdila, že v Evropě vakcinuje proti mykoplazmám (67 %) a cirkovirům (57 %) většina producentů prasat. Málo producentů vakcinuje proti M. hyo a PRRS, ale většina dotázaných producentů (80 %) zahrnula do svého vakcinačního schématu také tlumení cirkovirových infekcí.
Nejvíce používaným antibiotikem pro prevenci a léčbu respiračních onemocnění selat je Draxxin. Zhruba polovina producentů prasat, kteří používají toto antibiotikum, potvrzuje, že přípravek redukuje dopad respiračních patogenů, celkově zlepšuje zdravotní stav zvířat a v chovu má pozitivní ekonomický vliv.

Thomas Woss je praktickým veterinárním lékařem se specializací na chov prasat v Emslandu (Německo). Ve svém obvodu vakcinuje proti M. hyo (88 %), PCV2 (85 %), PRRSV (67 %), influenze (43 %), APP (11 %) a PIA (13 %). Ve srovnání s porcinním cirkovirem typu 2, který vyvolává v chovech prasat přímé ekonomické ztráty, způsobuje M. hyo ztráty nepřímé. To byl důvod proč klesla vakcinace proti M. hyo od zavedení vakcinace proti PCV2 o 20 %. V důsledku omezení vakcinace byly zjištěny onemocnění a ztráty. V otevřeném i uzavřeném obratu stáda doporučuje autor standardní vakcinaci proti M. hyo, včetně dalších vakcinací na základě stanovené diagnózy, skrínink každého půl roku a pravidelné kontroly na jatkách.

Praktické zkušenosti s vakcínou Suvaxyn MH-ONE (proti M. hyo) prezentoval Francisco Chacartegui, španělský veterinární lékař, specialista na nemoci prasat. Ve svém obvodě očkuje prasata živou vakcínou PRRS, vakcínami proti PPV, července prasat (Erysipelas), Aujeszkyho chorobě a E. coli. V r. 2008 v důsledku krize na trhu s vepřovým masem přestala část chovatelů vakcinovat proti M. hyopneumoniae. Po následném nárůstu respiračních problémů a mortality se rozhodli začít vakcinovat Suvaxynem MH-ONE, což se potvrdilo jako účinné a ekonomické řešení.
Dopad H. parasuis a vakcinace Suvaxyn Mhyo-Parasuis z pohledu veterinárního lékaře specializujícího se na nemoci prasat uvedl Dominique Marchand z Châtillonen Vendelay (Francie). Klinické příznaky HPS u selat jsou charakterizovány nízkou užitkovostí, poruchami GIT, kašlem, hypertermií, abdominálním dýcháním a náhlým úhynem. U prasnic se kromě kašle a hypertermie objevuje artritida a poruchy rovnováhy, u prasat byla zaznamenána dobrá odpověď na terapii tulatromycinem. Při laboratorním vyšetření dochází ke snadnému přerůstání patogena, pro odběr vzorků se doporučují bronchoalveolární laváže. V případě, že dojde k „selhání“ vakcinace, zopakujeme odběr a zjistíme příslušný sérotyp HPS.
Při vypuknutí infekce HPS brzy po odstavu očkujeme Suvaxyn®MH-One a Draxxin; prasata po odstavu jsou vakcinována přípravky Suvaxyn®Mhyo-Parasuis a Draxxin a prasničky Draxxinem. Vakcinace snížila náklady na medikaci, přinesla lepší užitkovost a klidnou mysl majitele. Výskyt respiračních infekcí byl pravidelně úspěšně tlumen, kromě jednoho stáda, kde vypukla cirkovirová infekce.

Ředitel firmy PigCHAMP ze Španělska, Dr. Carlos Piñeiro, představil program na kalkulaci nákladů na výkrm prasat při použití Draxxinu a Naxcelu v porovnání s konvenčními přípravky. Dále zmínil faktory, které nejvíce ovlivňují produkci – výživu, genetiku, zdraví a řízení chovu. Současná opatření spočívají v ekonomice produkce, zdravotní nezávadnosti, prostředí a welfare. Produktivita výroby se každým rokem zlepšuje, prasnice mohou ročně porodit až 30 selat, přičemž mortalita klesá (
Na závěr konference vystoupil Wim van Cotthem, odborný poradce společnosti Pfizer Animal Health pro Evropu, Afriku a Střední Východ a zhodnotil ekonomický význam vakcinace proti respiračním infekcím prasat.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down