10.02.2023 | 11:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Toxicita pokojových rostlin pro domácí zvířata

Široká Z. Toxicita pokojových rostlin pro domácí zvířata. Toxicity of room plants for pet animals. Veterinářství 2023;73(1):24-31.

SOUHRN
Případy požití jedovatých rostlin v domácnosti jsou u zvířat poměrně časté a vedou jak k akutním případům otrav, tak i k dlouhodobé expozici škodlivým látkám a chronickému poškozování zdraví zvířete. Rostliny produkují velké množství sekundárních metabolitů, které slouží k ochraně rostliny před napadením hmyzem, parazitickými rostlinami, houbami nebo např. při reprodukci. Tyto metabolity ovšem mohou vykazovat toxicitu, pokud jsou požity zvířaty nebo člověkem. Toxicky účinné složky vyskytující se v rostlinách jsou hlavně alkaloidy, glykosidy, saponiny, terpeny a další. Tento přehledový příspěvek
detailně popisuje nejznámější pokojové jedovaté rostliny pěstované v ČR, mechanismy účinků obsahových látek i klinické příznaky daných otrav. Taktéž je doplněn bohatou fotografickou dokumentací popisovaných rostlin. Dále zahrnuje i popis léčby jednotlivých typů otrav.*

SUMMARY
Cases of ingestion of indoor poisonous plants are relatively common among animals and lead to both acute cases of poisoning and long-term exposure to harmful substances and chronic damage to the animal's health. Plants produce a large number of secondary metabolites, which serve to protect the plant from attack by insects, parasitic plants, fungi or, for example, during reproduction. However, these metabolites can be toxic if ingested by animals or humans. Toxicologically effective components
found in plants are mainly alkaloids, glycosides, saponins, terpenes and others. This review article describes in detail the most common and popular indoor poisonous plants grown in the Czech Republic, mechanisms of action of the active substances and clinical signs of the respective poisonings. The manuscript is supplemented with rich photographic documentation of these plants and also includes a description of the treatment of individual types of poisoning.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down