13.04.2023 | 06:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Toxická epidermální nekrolýza (TEN) pravděpodobně vyvolaná aplikací meloxicamu u psa

Hošková Z. Toxická epidermální nekrolýza (TEN) pravděpodobně vyvolaná aplikací meloxicamu u psa. Toxic epidermal necrolysis (TEN) very likely caused by meloxicam administration in a dog. Veterinářství 2023;73(4):172-176.

SOUHRN
Toxická epidermální nekrolýza je vzácné a život ohrožující onemocnění lidí a zvířat. Vyvolávající příčinou je idiosynkrastická nežádoucí reakce na léčivo. Onemocnění se klinicky projevuje přítomností tzv. Nikolského příznaku a rozsáhlými mokvavými až ulcerujícími lézemi na kůži. V naší kazuistice bylo vyvolávající příčinou tohoto zajímavého onemocnění použití jednoho z nejčastěji používaných protizánětlivých léků ve veterinární medicíně – meloxicamu. U našeho pacienta došlo pomocí intenzivní symptomatické a imunosupresivní terapie a navzdory velmi špatné prognóze a vysoké mortalitě k remisi. Současně jsme navrhli pro našeho pacienta dlouhodobý protizánětlivý management s vyloučením NSAID, který již více než rok s  uspokojivými výsledky funguje.*

SUMMARY
Toxic epidermal necrolysis is a rare and life-threatening disease in humans and animals. The causal agent is an idiosyncrastic adverse reaction on a drug. The disease is clinically manifested by the presence of the so-called Nicolau syndrome and extensive purulent even ulcerating lesions on the skin. In our case report, the causal agent of this interesting disease was the administration of one of the most frequently used anti-inflammatory drug in veterinary medicine – meloxicam. Our patient achieved remission with intensive symptomatic and immunosuppressive therapy despite a very poor prognosis and high mortality. At the same time, we proposed a long-term anti-inflammatory management for our patient excluding NSAIDs, which has been working with satisfactory results for more than a year.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down