09.01.2023 | 09:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Transfuzní medicína plazů

Kolečkářová M., Čermáková E., Knotková Z., Knotek Z. Transfuzní medicína plazů. Veterinární klinika 2022;19(6):187-190.

SOUHRN
Transfuze krve je indikována u anemických plazů a u pacientů trpících akutní ztrátou krve. Dárcem by měl být zdravý, mladý jedinec stejného druhu, přičemž lze odebrat množství krve odpovídající 0,5–0,8 % jeho tělesné hmotnosti. Krev odebraná na heparin by měla být příjemci aplikována do čtyř hodin od odběru, maximálně do jednoho týdne, pokud je použito jako antikoagulační médium CPDA-1 (citrát-fosfát-dextróza-adenin). Při aplikaci krevní transfuze lze u příjemce využít katetru zavedeného do v. jugularis (u hadů a želv) nebo v. coccygea ventralis (u ještěrů, hadů a krokodýlů).
Nezbytný je následný monitoring potransfuzních reakcí a pro úspěšnou rekonvalescenci i dodržení optimálních chovatelských podmínek.*

SUMMARY
Blood transfusion is indicated in anaemic reptiles and in patients with acute blood loss. Donor should be a healthy, young animal of the same species. It is possible to collect the amount of blood corresponding to 0,5-0,8 % of the donor's body weight. Heparinized blood should be administered to the recipient within 4 hours of blood collection from the donor. For long-term blood storage, up to one week, CPDA-1 (citrate-phosphate-dextrose-adenine) appears to be the best anticoagulant and preservative solution. Catheterisation of v. jugularis (in snakes and chelonians) or v. coccygea ventralis (in lizards, snakes and crocodilians) is optional for blood administration in recipient. Monitoring of post-transfusion reactions is of high importance and a successful recovery requires proper husbandry.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down