Treuperella abortisuis – nově se vyskytující bakterie u prasat v Německu

T. abortisuis byla poprvé identifikována v Japonsku v placentě prasnice po abortu. Později byl její výskyt hlášen také v Belgii a bakterie byla izolována v různých mikrobiologických laboratořích v Německu.

Příspěvek popisuje výskyt čtyř kmenů T. abortisuis, která byla detekována v rámci rutinní diagnostiky ze čtyř vzorků prasat. Jeden kmen byl zjištěn při enterotoxemii uhynulých prasat vyvolané Escherichia coli, při výtěru pupku tampónem. Dva další kmeny byly zjištěny při rektálním výtěru dvou selat. Selata pocházela z farmy, ve které byly hlášeny případy neonatální enteritidy vyvolané Clostridium perfringens a E. coli. Čtvrtý kmen pocházel z placenty prasnice, která abortovala. Všechny čtyři vzorky byly kultivovány na Columbia agaru s 5 % beraní krví s vysokým počtem zárodků. Kmeny byly fenotypizovány a identifikovány pomocí techniky SARAMISTM MALDI-TOF MS (Spectral Archive And Microbial Identification System Matrix Assisted Laser Desorption/Ionisation – Time-of flight – Mass Spectrometry, bioMérieux, Francie). Genotypizace kmenů byla provedena amplifikací a sekvenováním 16S rRNA genové sekvence a genů sodA. Z dřívějších studií vyplývá, že kmeny T. abortisuis byly izolovány s  četnými jinými bakteriemi, čímž jejich patogenní význam zůstal i nadále skrytý. Všechny čtyři kmeny odpovídaly fenotypicky charakteristice T. abortisuis a mohly být identifikovány metodou MALDI-TOF MS. Ve shodě s jinými studiemi byla provedena také genetická identifikace parciálních sekvencí 16S rRNA genů, a taktéž genová sekvence sodA. Přibývající důkazy o výskytu T. abortisuis svědčí o narůstajícím významu zmíněného patogenu.

Metzner, M., Eduard, M., Samara, O., Nagib, S., Hijazin, M., Alber, J., Lämmler, C., Abdulmawjood, A., Prenger-Berninghoff, E., Zschöck, M., Hassan, A. A. Treuperella abortisuis: an emerging pathogen isolated from pigs in Germany. Berl Munch Tierärztl Wochenschr 2013;126:423-426.*

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *