Tularemie u zajíců a lidí v Jihočeském kraji

Král J., Kouba F., Filásová L., Nezbeda L., Pouzdrová V., Kotrbová K. Tularemie u  zajíců a  lidí v Jihočeském kraji. Tularemia in hares and humans in the South Bohemian region. Veterinářství 2018;68(7):490-493.

SOUHRN

Tularemie, jejíž původcem je Franciscella tularensis (typ A a typ B), je akutní či chronické onemocnění převážně savců. Jedná se o typickou ohniskovou nákazu. Významným rezervoárem je zajíc polní (Lepus europaeus) a hlodavci. Významným vektorem jsou krev sající členovci. Jedná se o zoonózu a nákazu zařazenou mezi nebezpečné nákazy. Tularemie je již řadu let aktivně i pasivně monitorována. Zajíc může pro člověka představovat určité riziko nakažení.

SUMMARY

Tularemia, caused by Franciscella tularensis (type A and type B), is an acute or chronic disease largely of mammals. This is a typical focal infection. An important reservoir present the European brown hare (Lepus europaeus) and rodents. The important vectors are bloodsucking arthropods. This is a zoonosis and contagious disease ranged among the emergency infections. Tularemia has been actively and passively monitored for several years. The hare may present a certain risk of infection to humans.*

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *