07.06.2022 | 04:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Typy krmiv ve výživě psů

Tšponová J., Sedláková K. Typy krmiv ve výživě psů. Food types in dog nutrition. Veterinářství 2022;72(6):330-335.

SOUHRN

Majitelé psů při výběru kompletního krmiva pro psy mají možnost volby. Mohou využít krmiva extrudovaná, za studena lisovaná, polovlhká a vlhká, nebo mohou volit syrovou či vařenou stravu. Při vybírání vhodného krmiva je potřeba věnovat pozornost především, pro jakou kategorii psů je dané krmivo určené a komponentnímu a živinovému složení. Všechny zmíněné typy krmiv lze zakoupit v tržní síti a v případě syrové a vařené diety mohou majitelé krmnou dávku připravovat také doma sami. Komerčně vyrobené kompletní krmivo psovi poskytne vyvážené krmení, pokud je však volena syrová či vařená dieta, která je připravovaná doma majiteli, je nutné, aby majitelé měli dostatek znalostí o tomto typu krmiva, popřípadě aby se poradili s odborníkem, kvůli zabránění vzniku dysbalance živin (především mikroživin). Výroba extrudovaného, polovlhkého a vlhkého krmiva využívá působení vyšší teploty, což zajistí eliminaci hygienických a dietetických rizik a delší údržnost produktu. Výrobní proces krmiva lisovaného za studena používá teploty nižší. Syrová strava může představovat pro psa bakteriální či parazitární riziko, které však lze určitými procesy redukovat (např. dostatečné povaření daných složek krmné dávky). Každý z výše uvedených typů krmiva může psovi poskytnout optimální denní krmnou dávku za předpokladu, že mu je krmivo správně podáváno, optimálně dávkováno a po dobu před krmením vhodně skladováno.*

 SUMMARY

Dog owners can choose the type of food for their dogs. They can use dry, cold-pressed, semi-moist and wet foods or they can choose a raw or cooked diet. The category of dogs for which the food is intended and the ingredient and nutrient composition are the main points that dog owners should monitor on the packaging of the food. All the mentioned types of food can be bought on the market network and in the case of a raw or cooked food ration, the owners can also prepare the diet at home themselves. Commercially produced complete food will provide a balanced diet to the dog, but if it is chosen a raw or cooked diet prepared at home by owners, owners should have enough knowledge about this type of food, or they should consult food composition with an expert to avoid imbalance of nutrients (especially micronutrients). Production of dry, semi-moist and wet food uses higher temperatures, which ensures the elimination of hygiene and dietetic risks and long-lasting products. Manufacturing process of cold-pressed food uses lower temperatures. Raw food can represent a bacterial or parasitic risk, but it can be reduced by certain processes (e.g. by sufficient cooking of food ingredients). Each of the above mentioned types of food can provide an optimal daily food ration for the dog, if the food is properly fed to the dog, dosed in a sufficient amount and stored correctly before using.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down