07.12.2023 | 10:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Týrání a trestné činy související s welfare zvířat

Jozefová J. Týrání a trestné činy související s welfare zvířat. Veterinářství 2022;72:

SOUHRN  

Welfare zvířat rozličných druhů a kategorií je dnes stále aktuálním tématem, jehož vnímání se posouvá také v legislativní rovině, kdy v relativně nedávné době byly do zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, začleněny další činnosti považované za týrání. Soukromým veterinárním lékařům vyvstává podle zákona 166/1999 Sb., o veterinární péči, povinnost hlásit podezření z týrání zvířete. Došlo také k novelizaci zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, kdy byly upraveny a zpřísněny trestní sazby u některých trestných činů, rovněž byl zařazen nový druh trestu, a to zákaz držení a chovu zvířat. Novela také popisuje novou skutkovou podstatu a to chov zvířat v nevhodných podmínkách. Následující článek shrnuje některé činnosti a skutky, které jsou považovány za týrání, a soukromí veterinární lékaři se s nimi mohou setkat ve své praxi, a také popisuje trestné činy související s welfare zvířat a jejich skutkové podstaty. Stručně je shrnuto, jak podezření na týrání hlásit a komu.*

SUMMARY

Welfare of animals of various species and categories is still a current topic today, and its perception is also shifting on the legislative level, when in relatively recent times other activities considered as cruelty to animals were included in Act No. 246/1992 Coll., on the protection of animals against cruelty. Under Act 166/1999 Coll., on veterinary care, private veterinary doctors are obliged to report suspicions of animal cruelty. Act No. 40/2009 Coll., the Criminal Code, has also been amended, whereby he criminal penalties for certain criminal offences have been modified and tightened, and a new type of penalty has been introduced, namely a ban on keeping and breeding animals. The amendment also describes a new criminal offence: keeping animals in unsuitable conditions. The following article summarises some of the activities that are considered to be cruelty to animal and that can be seen by private veterinarians in their practice, and also describes the criminal offences regarding animal welfare. It is briefly summarised how to report suspicion of cruelty to animals and to whom.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down