U dvou labutí, které uhynuly minulý týden, byl potvrzen virus H5N1

Mimořádná veterinární opatření, která jsou v platnosti, mají své opodstatnění.

V okolí nálezu uhynulých labutí u Kostic u Břeclavi bylo vymezeno ochranné pásmo a pásmo dozoru, kde se nyní provádí soupis drůbeže a chovaných ptáků. Ptáci se nesmějí přesunovat, musejí se chovat uvnitř, nikoli ve volném výběhu. Dále pak platí, že jsou zakázána veřejná vystoupení, trhy a svody ptáků a pořádání soutěží poštovních holubů v obou pásmech a účast poštovních holubů chovaných v těchto pásmech na soutěžích.
Ode dnešního dne byla opatření mimo pásma v Jihomoravském kraji zmírněna v tom smyslu, že lze pořádat soutěže poštovních holubů a je umožněna účast chovatelů na soutěžích. Zákazy účasti chovatelů na svodech drůbeže a ostatních ptáků v zahraničí a na ostatním území ČR platí.
K jistému zmírnění, které se týká povolení soutěží poštovních holubů v Jihomoravském kraji, přistoupila místně příslušná krajská veterinární správa na základě vyhodnocení rizik a také proto, že u dalších uhynulých ptáků ptačí chřipka nebyla prokázána.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *