Účinek pimobendanu u psů

Účinek pimobendanu u psů s preklinickou myxomatózní degenerací mitrální chlopně a kardiomegalií. Myxomatózní degenerace mitrální chlopně (myxomatous mitral valve disease, MMVD) je nejčastější onemocnění kardiovaskulárního aparátu u psů.

Myxomatózní degenerace mitrální chlopně (myxomatous mitral valve disease, MMVD) je nejčastější onemocnění kardiovaskulárního aparátu u psů. Progresivní degenerativní onemocnění chlopní vede k mitrální regurgitaci a postupnému chronickému zvyšování objemu levé části srdce. U některých psů to může být klinicky patrné jako zvětšení levého srdce a může to vyústit v klinické příznaky kongestivního selhání srdce – venózní kongesci a edému plic.

Onemocnění může probíhat v různých fázích. Běžně užívaný systém klasifikuje postižené psy do čtyř  kategorií: psi s rizikem pro vznik onemocnění jsou řazeni do skupiny A, psi s mitrální regurgitací, ale bez známek kongestivního selhání srdce představují skupinu B, psi s příznaky kongestivního selhání srdce patří do skupiny C a skupinu D tvoří psi s kongestivním selháním srdce nereagujícím na terapii. Fáze B je preklinická a jedná se o dlouhou dobu s různým stupněm progrese. Psi v časné fázi B bez příznaků zvětšení srdce jsou označování jako B1, psi se zvětšením srdce ale ještě bez známek kongestivního selhání srdce jako B2

U každého psa byla zjištěna anamnéza, provedeno klinické vyšetření s měřením tlaku krve, echokardiografické vyšetření, RTG vyšetření hrudníku a základní hematologické a biochemické vyšetření krve. Kontroly byly plánovány 35. den od začátku studie a pak po přibližně čtyřech měsících. Studie začala v říjnu 2010 a končila v červnu 2013. Sledování pacientů bylo ukončeno v březnu 2015.

Do studie bylo zařazeno 354 psů – 178 dostávalo pimobendan a 176 placebo. Jednalo se o 161 (45,5 %) kavalír king Charles španělů, 21 (5,9 %) jezevčíků, 13 (3,7 %) malých kníračů, pudlů a yorkshirských teriérů. Dále bylo ve studii zastoupeno 98 jedinců čistokrevných plemen a 45 kříženců. Medián věku byl devět let. Prvotního konce studie bylo dosaženo tehdy, pokud se u pacienta rozvinulo levostranné kongestivní selhání srdce, byla provedena eutanazie kvůli srdečnímu onemocnění nebo pacient v jeho důsledku uhynul.

Myxomatózní degenerace mitrální chlopně je hlavní příčinou chorob srdce u psů a následné kongestivní selhání srdce je příčinou morbidity a mortality. Tato studie jako první prokázala kladný účinek podávání pimobendanu u psů s kardiomegalií v důsledku MMVD ještě před vznikem kongestivního srdečního selhání. Dlouhodobě podávání pimobendanu psům s prokázaným zvětšením srdce bez další kardiologické medikace prodlouží preklinické období, je bezpečné a dobře snášené. Toto prodloužení má klinický význam a je důležité pro veterináře i pro majitele psů postižených tímto onemocněním.*

 

BOSWOOD, A., HÄGGSTRÖM, J., GORDON, S. G., et al. Effect of pimobendan in dogs with preclinical myxomatous mitral valve disease and cardiomegaly: The EPIC study – a randomized clinical trial. J Vet Intern Med 2016;30:1765-1779.

Z anglického originálu přeložila MVDr. Simona Kovaříková, Ph.D.                      

Podrobnější informace najdete v srpnovém čísle časopisu Veterinářství.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *