10.06.2002 | 12:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Účinnost přípravku IVOMEC Premix při eradikaci svrabu u prasat

Vybrané abstrakty z referátů přednesených na konferenci Světové asociace pro
podporu veterinární parazitologie (WAAVP) konané v italské Strese 26.-29.srpna 2001

Význam produkce prasat prostých svrabu v odstavu

Cargill, C.
(South Australian Research and Development Institute;
Adelaide University, Roseworthy, SA5371 Australia)

Úvod
Zatímco vztah mezi přítomností iritujícího svrabu a sníženou produktivitou byl jednoznačně prokázán (Cargill + Davies, 1999), vztah mezi přítomností zákožek u selat v odstavu a následnou produktivitou a klinickým onemocněním nebyl dosud zjišťován.
Metodika
Dvě skupiny 60 infikovaných prasat, ustájených v kotcích po pěti kusech, byly sledovány od odstavu (21 dní) po porážku (147 - 161 dní). Zvířata byla vyšetřována 21., 37., 76. a 142. den věku a byly zaznamenávány velikost ušních a povrchových lézí, přítomnost zákožek a vajíček v ušních ložiscích a projevy svědivosti (škrábání, otírání). Prasata byla zvážena 142. den a byly zaznamenávány projevy dermatitis na porážce.První skupina byla léčena přípravkem IVOMEC®Premix po dobu 7 dnů po odstavu. Druhá skupina medikována nebyla.
Výsledky
Přírůstky a počty dnů do porážkové váhy u neléčených prasat byly v korelaci (P
Závěr
Výsledky potvrzují význam eliminace svrabu z produkčních chovů a současně význam eradikace zákožek u prasat po odstavu pro zajištění maximální produkce.

Účinnost přípravku IVOMEC®Premix v eradikaci svrabu u výkrmových prasat

Cargill, C., Zalunardo,M
( South Australian Research and Developement Institute;
Adelaide University, Roseworthy, SA5371 Australia)

Úvod
Mnoho akaricidů používaných k léčbě svrabu u prasat má injekční aplikační formu vyžadující jednu nebo dvě injekce v krátkém časovém intervalu. S ohledem na pohodu zvířat, riziko svalového poškození a práci spojenou s léčebným ošetřením zvířat řada chovatelů prasat upřednostňuje použití přípravků aplikovaných do krmiva, především u výkrmových prasat.
Metodika
Studie sledovala 24 skupin silně infestovaných prasat. Z tohoto souboru bylo 12 skupin léčeno přípravkem IVOMEC®Premix a 12 skupin bylo kontrolních. Kritériem pro výběr sledovaných zvířat a jejich zařazení do skupin byla hmotnost při odstavu, přítomnost zákožek a určený rozsah lézí. Prasatům byl po následujících 7 dní podáván ivermectin v průměrné dávce 100 mcg/kg živé hmotnosti. Všechna prasata byla vyšetřena 2 dny před a následně vždy 9., 48. a 114.den od ukončení medikace. Byly zaznamenávány: velikost ušních a kožních lézí, přítomnost zákožek a vajíček, projevy svědivosti (škrábání a otírání), tělesná hmotnost, projevy dermatitis (na porážce) a protilátky proti Sarcoptes scabiei var.suis (2 dny před a 114. den po ukončení léčby).
Výsledky
Žádné živé zákožky nebo vajíčka nebyly zjištěny u léčených prasat 9 dní po ukončení medikace. 48. a 114.den byla jak průměrná intenzita projevů svědivosti, tak i rozsah povrchových lézí
Závěr
Medikace prasat ve výkrmu po dobu 7 dnů přípravkem IVOMEC®Premix vedla k rychlé eradikaci zákožek a k eliminaci klinických příznaků spojených s hypersenzitivními projevy svrabu.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down