26.10.2022 | 04:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Účinnosť rýchlych imunochromatografických testov k detekcii felinného koronavírusu

Vojtkovská V., Lobová D. Účinnosť rýchlych imunochromatografických testov k detekcii felinného koronavírusu. Effectiveness of rapid immunochromatographic tests to the detection of feline coronavirus. Veterinářství 2022;72(10):561-567.

SOUHRN

Felinný koronavírus (FCoV) patrí medzi patogény s častým výskytom v populácii mačiek po celom svete. FCoV je ubikvitárny v prostredí s vyššou koncentráciou mačiek, napr. v útulkoch, multi-cat domácnostiach a chovateľských staniciach. FCoV napadá primárne tráviaci trakt mačiek, replikuje sa v jeho bunkách a je do vonkajšieho prostredia vylučovaný trusom u trvalo alebo prechodne infikovaných mačiek. Cieľom štúdie bola detekcia FCoV v truse u novo prijatých mačiek do útulku metódou qPCR a pomocou komerčných rýchlych imunochromatografických (antigénových) testov pochádzajúcich od troch rôznych výrobcov. Pre každý z antigénových testov bola porovnaním s výsledkom qPCR analýzy stanovená senzitivita a špecifita. Vyšetrených bolo celkom 70 vzoriek trusu, vírusová RNA bola qPCR analýzou identifikovaná v 44 vzorkách (62,9 %). Vek ani pohlavie mačiek nehrali vo vylučovaní vírusu významnú úlohu. Zistená senzitivita antigénových testov bola na nízkej (<35 %; testy A a C) až uspokojivej úrovni (>50 %; test B). Počet vírusových častíc vo vzorkách stanovených metódou qPCR nekoreloval s výsledkami antigénových testov významne. Výsledky tejto štúdie naznačujú, že použitie rýchlych antigénových testov je pre rutinný skríning vylučovania FCoV u mačiek v útulkoch obmedzené z dôvodu výskytu vysokého počtu falošne negatívnych výsledkov.

SUMMARY
Feline coronavirus (FCoV) belongs among pathogens with common occurrence in the cats population in the whole world. FCoV is ubiquitous in environments with a higher concentration of cats, e.g. in shelters, multicat households and kennels. FCoV primarily attacks the digestive feline tract, replicates in its cells and is excreted in the feces to surroundings of permanently or transiently infected cats. The aim of the study was the detection of FCoV in the feces of newly admitted cats to the shelter by the qPCR method and by means of commercial rapid immunochromatographic (antigen) tests from three different producers. For each of the antigen tests, sensitivity and specifity were determined by comparison with the qPCR analysis result. Out of 70 examined fecal samples, viral RNA was by the qPCR analysis identified in 44 samples (62.9%). Neither the age nor the gender of cats played a significant role in the viral excretion. Found sensitivity of the antigen tests was at a low (< 35%; tests A and C) to
a satisfactory level (> 50%, test B). The number of viral particles in the samples determined by the qPCR method did not correlate significantly with the result of the antigen tests. The results of this study suggest that the use of rapid antigen tests for routine screening of FCoV shedding in feline shelters is limited due to the high rate of false-negative results.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down