Udržení průchodnosti strukových kanálků po chirurgickém zákroku

Srovnávací vyšetření po aplikaci silikonových implantátů (SIMPL)® a strukových čípků (NIT) )®.

K zajištění průchodnosti strukových kanálků byly dříve používány různé trubičky, dilatátory vyrobené ze střev skotu či ovcí, kanyly apod., které vyžadovaly opakovaná, nová vyšetření, vyvolávaly záněty ve strucích, docházelo k bakteriologickému znečištění, pomnožení bakterií a k pozdějšímu vzniku mastitid. Jejich použití se jeví jako málo vhodné, dilatační výplně vyrobené ze střev skotu a ovcí jsou v Německu vzhledem k riziku BSE zakázány. Pro zprůchodnění strukových kanálků byly vyrobeny silikonové implantáty (SIMPL) a strukové čípky (NIT), které mají podobný základ jako přirozený tok strukových kanálků, vloží se do strukového kanálku, kde se během několika málo dní rozpustí.V místě aplikace NIT nebyl zjištěn po několikadenním klidu struku nepříznivý signifikantní vliv na počet buněk, průchodnost mléka a na povrch kanálků. Vyšetření bylo provedeno na 100 strucích od 97 krav s porušeným průtokem mléka. Metoda SIMPL byla použita u 53 struků, metoda NIT u 47 struků. Před zákrokem, jeden měsíc a šest měsíců po zákroku byl hodnocen průtok v jednotlivých čtvrtích, dojivost, obsah buněčných elementů v mililitrech, bakteriální nález a byly sledovány případné známky mastitidy (více než 100 000 buněk a detekce patogena). Struky, které byly ošetřeny silikonovými implantáty byly krátkodobě lépe dojitelné než ty, které byly ošetřeny NITem; implantáty udržovaly kanálek otevřený, zatímco čípky se postupně rozpouštěly. Dlouhodobě se jeví obě metody z hlediska obnovení dojivosti stejně prospěšné. Při dlouhodobém sledování počtu buněk v mléce nebyly zjištěny mezi použitými metodami rozdíly ve výsledcích. Ačkoliv dřívější vyšetření prokázala, že aplikace NIT v kanálku po mnoho dní nemá vliv na zdravotní stav vemene, větší bakteriální znečistění mléka bylo zjištěno u struků ošetřených NITem ve srovnání se silikonovými implantáty. Výsledky byly stejné jak měsíc, tak i šest měsíců po aplikaci. Veterinární lékaři vyslovili domněnku, že příčinou mohl být způsob tehdejšího balení čípků.

J. Querengässer, T. Geishauser, K. Querengässer, R. Bruskmaier, K. Fehlings Vergleichende Prüfung von SIMPL Silikonimplantaten und NIT Zitzenzäpfen zum Offenhalten des Zitzenkanals nach chirurgischen Eingriffen. Praktische Tierarzt 2004;85(1):46-53.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *